• 1
Wednesday, July 18, 2018

Barangay Pinagbakahan

A.  HISTORY

Map of Barangay Pinagbakahan

            Noong unang panahon nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Kastila at Filipino. Sa bawat baryo ay may mga nakadestinong mga sundalong Kastila na siyang nagpapatrolya. Isang araw inatasan ng pinuno ng mga Kastilana sila ay maglibot o magmartsa sa nayon. Habang nagmamartsa ay may nadaanan silang pulutong ng mga tao sa nayon, huminto ang mga sundalo at nagtanong kung anung lugar ito. Sumagot ang isa sa mga taong naroon at sinabi niya na ito ay “Nayon ng Pinagbakahan”. Ilang beses inulit-ulit ng mga taong napagtanungan kung anong baryo ito subalit hindi sila maintindihan ng mga sundalong Kastila. Nagsalita ang isa sa mga sundalo na “Bakahan?”. At dahil hindi matatas ng sundalong Kastila ang pangalan ng baryo, sumang-ayon na lang ang mga pinagtanungan. Sa isip ng mga nakakarami, ang baryong ito ay tinawag na Pinagbakahan dahil maraming alagang baka ang mga naninirahan dito noong araw. Pero ang totoong kahulugan ng PINAGBAKAHAN ay “lugar kung saan nagkaroon ng bakbakan o “BATTLE PLACE” ng mga sundalong Pilipino at Kastila”. Na hanggang sa katagalan ay tinatawag na itong BARANGAY PINAGBAKAHAN.

B.  PHYSICAL LOCATION

C.  BARANGAY OFFICIALS

Lorenzo F. Versoza - Barangay Captain

COUNCILORS

  • Apolinario M. Valerio
  • Concepcion F. del Valle
  • Romeo G. Quetua
  • Yolanda DR Lozano
  • Apolonio B. Bonus
  • Teresita T. Manalad
  • Mario P. Centeno

 

D.  LIVELIHOOD

E.  POPULATION

 • 3,816 as of 2007 Source: NSO Census of Population, 2007

F.  CONTACT NUMBER

 • (044) 662-3437