• 1
Wednesday, April 24, 2019

Anak ng Volunteer's Scholarship Program

I. RASYONAL

            Sa patuloy na pagsusulong ng programang pagpapaaral ng Pamahalaang Panlungsod ng Malolos sa ilalim ng pamamahala ng Punong Lungsod Abgdo. Christian D. Natividad at mga kasama ay mas higit pang pinalawak ito. Bilang pagpapahalaga at pagkilala sa mga Barangay Volunteers, isinama sa programa na awtomatikong bigyan ng “Scholarship Grant” ang kanilang mga anak na nag-aaral at mag-aaral sa kolehiyo, kursong bokasyunal o Non-Formal Education (NFE).

            Sa pamamagitan ng programa, naniniwala ang Punong

Lungsodna ang mga anak katulad ng kanilang mga magulang ay magiging bahagi sa paghuhubog ng isang matatag na pamayanan sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan. Dahil dito, mas malaking pondo ang inilaan upang mapaigting pa ang pagnanais ng mga mamamayan at kabataang maabot ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at anihin ang bunga nito at maging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at maging kapakipakinabang na mamamayan at lider sa hinaharap.

II. SAKOP NG PROGRAMA

            Anak ng kasalukuyang Volunteer Workers na nais makapagtapos ng alinmang kurso (NFE, Vocational, Kolehiyo) o antas.

            Sino ba ang tinutukoy na Volunteer Workers?

 • Lingkod Lingap sa Nayon (LLN)
 • Barangay Health Worker (BHW)
 • Mother Leader (ML)
 • Barangay Tanod (BT)
 • Lingkod Lingap sa Pamilya (LLP)
 • Nakatala sa masterlist ng Pamahalaang Panlungsod
 • III. LAYUNIN NG PROGRAMA

  1. Mabigyan ng pagkakataon ang mas marami pang kabataang Malolenyo na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo;
  2. Mapagaan ang alalahanin ng mga magulang sa gastusin sa pag-aaral ng kanilang anak;
  3. Makapaghubog ng mga kabataang magiging lider sa hinaharap; at
  4. Makalikha ng mga mamamayang magiging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at magiging kapaki-pakinabang na mamamayan sa mga darating pang mga taon para sa mas matatag pang lungsod.

  IV. KATANGIAN NG APLIKANTE

  1. Residente ng Lungsod ng Malolos;
  2. Hindi lalampas sa 20 taon ang edad para sa mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo para sa 4 taong kurso o higit pa;
  3. Hindi lalampas sa 23 taon ang edad para sa mga nakapagpatala na sa alinmang 4 taon o higit pang taong kurso;
  4. Hindi lalampas sa 25 taon ang edad para sa mga mag-aaral sa 2 taon o mas mababa pang taong kurso, bokasyunal o Non-Formal Education;
  5. Hindi tumatanggap o benepisyaryo ng iba pang “scholarship program” sa alinmang ahensya, tanggapan o organisasyon;
  6. May mabuting pag-uugali at malusog na pangangatawan.

  V. KWALIPIKASYON NG APLIKANTE

  1. May gradong hindi bababa sa katumbas na 80% na average
  2. May isusumiteng sertipikasyon ng pagkakatalaga ng magulang mula sa Pamahalaang Pambarangay at nasa pangkabuuang talaan ng Pamahalaang Panlungsod
  3. Ang grado ay namimintine hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral
  4. First Come First Serve para sa 150 mga magiging benepisyaryo ng programa.

  VI. DOKUMENTONG ILALAKIP

  1. Renewal
   • Certificate of Enrolment o katunayang nakapagpatala na sa paaralang pinapasukan;
   • Huling Grado (Class card)
   • Photocopy ng ID
  2. Photocopy ng ID
   • Photocopy ng sedula ng magulang;
   • Photocopy ng Katibayan ng pagkahirang ng magulang bilang Volunteer;
   • Katibayan ng kapanganakan;
   • Certificate of Enrolment o katunayang nakapagpatala na sa paaralang pinapasukan;
   • Huling Grado (Class card)
   • Photocopy ng ID

  VII. PARAAN NG PAGHAHAIN NG APLIKASYON AT PAGPILI

  1. Kumuha ng application form sa Tanggapan ng Tagapangasiwang Panlungsod;
  2. Punuan (fill-up) ang application form lakip ang hinihinging mga dokumento at isumite sa pinagmulang tanggapan;
  3. Hintayin ang anunsyo mula sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay para sa petsa ng interview at ebalwasyon;
  4. Hintayin ang anunsyo ng mga nakapasa sa programa mula pa rin sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay;
  5. Ihanda ang ID ng mga nakapasa para sa pagkuha ng pera o tseke. Ang lugar ay iaanunsyo sa pamamagitan ng liham na ipadadala sa mga Lingkod Lingap sa Nayon sa inyong barangay.

  VIII. DISKWALIPIKASYON/TERMINASYON

  1. Ang sinumang mapatutunayang nandaya sa isinumiteng dokumento sa aplikasyon at renewal;
  2. May nilabag na panuntunan at polisiya;
  3. Mapatutunayang nag-dropped ng subject o naghinto sa pag-aaral at hindi ipinabatid sa Komite ng programa.
  4. Iba pa na itatakda ng Komite.