• 1
Wednesday, April 24, 2019

Libro mo, Sagot ko Scholarship Program

I. RASYONAL

            Noong taong 2010 sa pagsisismula pa lamang ng panunungkulan ng Punong Lungsod (Abgdo.) Christian D. Natividad ay nagsulong na ito ng mga panibagong programa ng “scholarship” para sa mga kabataang Malolenyo.

            Sapagkat naniniwala ang Punong Lungsod na ang mga mamamayan at kabataang nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo ay magiging bahagi sa paghuhubog ng isang matatag na pamayanan sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan, ang pamahalaang panlungsod

sa pagnanais ng mga kasalukuyang namumuno rito na maging kabahagi rin sa paghuhubog ng mas matatag pang lungsod sa darating na hinaharap ay naglalaan ng mas malaking pondo para sa edukasyon. Ito ay upang mapaigting pa ang pagnanais ng mga mamamayan at kabataang maabot ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at anihin ang bunga nito upang maging kabahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at maging kapakipakinabang na mamamayan at lider sa hinaharap.

 

            Sa pagpapalawak ng “Scholarship Program”, mula sa Php2M pondo noong SY 2009-2010 ay naging Php5M ito noong SY 2010-2011, naging kabuuang Php10M para sa SY 2011-2012 at sa tulong ng Pangalawang Punong Lungsod Gilbert T. Gatchalian at mga Kasangguni sa Sangguniang Panlungsod ay patuloy itong palalawakin sa mga susunod pang taon.

II. SAKOP NG PROGRAMA

            Ang programa ay sasakop sa mga kabataang Malolenyo na ang mga magulang ay may sapat na pinagkakakitaan at may kakayahang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak na nag-aaral sa kolehiyo subalit may maliit pa ring pangangailan na kailangang matulungan kahit pambili lamang ng uniporme, libro o iba pang maliliit nilang pangangailangan. Ang kabataang mag-aaral ay hindi nakaabot sa pamantayan na hinihingi ng iba pang programa subalit kailangang nakaabot sa hinihinging grado bilang bahagi ng kwalipikasyon para sa Libro Mo Sagot Ko Program.

III. LAYUNIN

 1. Mapagaan ang alalahanin ng mga magulang sa gastusin sa pag-aaral ng kanilang anak;
 2. Makapaghubog ng mga kabataang magiging lider sahinaharap; at
 3. Makalikha ng mga mamamayang magiging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at magiging kapaki- pakinabang na mamamayan sa mga darating pang mga taon para sa mas matatag pang lungsod.

IV. URI NG PROGRAMA

LMSK- Ang Libro Mo Sagot Ko Program ng Pamahalaang Panlungsod ng Malolos ay programang naglalayong tumugon sa pangangailangan ng isang mag-aaral sa kolehiyo na hindi nakapasok o nakaabot sa kwalipikasyon at pamantayang itinakda ng alinmang programang pagpaparal (MCDN Scholarship Program) gaya ng mga sumusunod:

 1. May kakayanan ang magulang na matustusan ang pag-aaral;
 2. Mababa ang marka at hindi nakaabot sa hinihinging grado ng programa;
 3. Hindi umabot sa takdang panahon ng paghahain ng aplikasyon;
 4. Kakulangan sa hinihinging dokumento;

            Bibigyan ng prayoridad ang mga nagsumite ng aplikayon sa alinmang programa ng pag-aaral subalit hindi nakaabot sa pamantayan at kwalipikasyon bago pairalin ang First Come First Serve policy sa iba pang naghahain ng aplikasyon hanggang sa maabot ang bilang na 600 na magiging benepisyaryo ng programa (LMSK Program) na tatanggap ng halagang P1,000.00 bawat semestre hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral maliban na lamang kung may nilabag na polisiya na magiging dahilan ng diskwalipikasyon at terminasyon batay sa pagdedesisyon ng mga kasapi ng “Scholarship Committee”.

V. PARAAN SA PAGHAHAIN NG APLIKASYON AT PAGPILI

 1.  Kumuha ng application form sa Tanggapan ng Tagapangasiwang Panlungsod;
 2.  Punuan (fill-up) ang application form lakip ang hinihinging mga dokumento at isumite sa pinagmulang tanggapan;
 3.  Hintayin ang anunsyo mula sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay para sa petsa ng interview at ebalwasyon;
 4.  Hintayin ang anunsyo ng mga nakapasa sa programa mula pa rin sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay;
 5.  Ihanda ang ID ng mga nakapasa para sa pagkuha ng pera o tseke. Ang lugar ay iaanunsyo sa pamamagitan ng liham na ipadadala sa mga Lingkod Lingap sa Nayon sa inyong barangay.

VI. DOKUMENTONG ILALAKIP

 1. (Bagong Aplikante)
  1. Grado ng nakaraang pag-aaral (Ccard/F138)
  2. Katibayan na nakapagpatala na sa paaralang papasukan (Cert. of Enrolment o Certificate of Matriculation)
  3. Barangay Clearance (Indigency)
  4. Sedula ng magulang (latest CTC)
  5. Photocopy ng ID at 1x1 ID picture
  6. Electric and water bill (photocopy only)
 2. (Renewal)
  1. Grado ng nakaraang pag-aaral (Ccard/F138)
  2. Katibayan na nakapagpatala na sa paaralang papasukan (Cert. of Enrolment o Certificate of Matriculation)
  3. Identipikasyon (School ID)

VII. DISKWALIPIKASYON/TERMINASYON

 1. Ang sinumang mapatutunayang nandaya sa isinumiteng dokumento sa aplikasyon at renewal;
 2. May nilabag na panuntunan at polisiya;
 3. Mapatutunayang nag-dropped ng subject o naghinto sa pag-aaral at hindi ipinabatid sa Komite ng programa.
 4. Iba pang itatakda ng Komite