• 1
Wednesday, April 24, 2019

Natatanging Mag aaral ng Malolenyo Scholarship Program

I. RASYONAL

            Sa simula pa lamang ng panunungkulan noong Hulyo 2010, ang Pamahalaang Panlungsod ng Malolos sa ilalim ng pamamahala ni Mayor (Abgdo.) Christian D. Natividad ay nagsulong na ng mga panibagong programa ng “scholarship” para sa mga kabataang Malolenyo.

             Sapagkat naniniwala ang Punong Lungsod na ang mga mamamayan at kabataang nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo

ay magiging bahagi sa paghuhubog ng isang matatag na pamayanan sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan, sa tulong at pag-agapay ni Vice Mayor Gilbert T. Gatchalian kasama ang mga bumubuo sa Sangguniang Panlungsod ay naglaan ng mas malaking pondo para sa edukasyon. Ito ay upang mapaigting pa ang pagnanais ng mga mamamayan at kabataang maabot ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at anihin ang bunga nito upang maging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at maging kapakipakinabang na mamamayan at lider sa hinaharap. Mula sa dalawang (2) programa, sa kasalukuyan ay walong (8) programa na para sa pag-aaral ang itinataguyod ng Pamahalaang Panlungsod ng Malolos at isa na rito ang “Mayor Christian D. Natividad Scholarship Program para sa Natatanging Mag-aaral na Malolenyo”.

II. SAKOP NG PROGRAMA

 1. Natatanging mga mag-aaral na Malolenyo;
 2. Mahihirap na kabataang Malolenyo subalit may angking talino at dedikasyon sa paghahangad na makapagtapos sa kolehiyo;
 3. Mga kabataang Malolenyo na kailangan ng karagdagang tulong-pinansyal para sa pag-aaral;

III. LAYUNIN

 1. Mabigyan ng pagkakataon ang mas marami pang kabataang Malolenyo na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo;
 2. Mapagaan ang alalahanin ng mga magulang sa gastusin sa pag-aaral ng kanilang anak;
 3. Makapaghubog ng mga kabataang magiging lider sa hinaharap; at
 4. Makalikha ng mga mamamayang magiging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at magiging kapaki-pakinabang na mamamayan sa mga darating pang mga taon para sa mas matatag pang lungsod.

IV. URI NG PROGRAMA

NMMSP – Ang Natatanging Mag-aaral na Malolenyo Scholarship Program ay bukas sa lahat ng kabataang Malolenyo na nakapagtapos sa HS na may gradong hindi bababa sa katumbas na 87% at ang mga magiging benepisyaryo ng programang ito na tatanggap ng Php5,500 bawat semestre ay dadaan sa pagsusulit.

V. KATANGIAN NG APLIKANTE

 1. Residente ng Lungsod ng Malolos;
 2. Hindi lalampas sa 20 taon ang edad para sa mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo;
 3. Hindi lalampas sa 23 taon ang edad para sa mga nakapagpatala na sa alinmang 4-5 taong taong kurso;
 4. Hindi lalampas sa 25 taon ang edad para sa mga mag-aaral ng mahigit sa limang (5) taong kurso kung ito ay pauunlakan ng Punong Lungsod o ng mga kasapi ng komite sa “scholarship”;
 5. Ang mga magulang ay may pinagsamang kita na hindi hihigit sa Php120,000;
 6. Walang bagsak na grado sa huling taon o semestre ng pag-aaral;
 7. Hindi tumatanggap o benepisyaryo ng iba pang “scholarship program” sa alinmang ahensya, tanggapan o organisasyon;
 8. May mabuting pag-uugali at malusog na pangangatawan.

VI. PARAAN SA PAGHAHAIN NG APLIKASYON

 1. Kumuha ng application form sa Tanggapan ng Tagapangasiwang Panlungsod;
 2. Punuan (fill-up) ang application form lakip ang hinihinging mga dokumento at isumite sa pinagmulang tanggapan;
 3. Hintayin ang anunsyo mula sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay para sa petsa ng interview at ebalwasyon;
 4. Hintayin ang anunsyo ng mga nakapasa sa programa mula pa rin sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay;
 5. Ihanda ang ID ng mga nakapasa para sa pagkuha ng pera o tseke. Ang lugar ay iaanunsyo sa pamamagitan ng liham na ipadadala sa mga Lingkod Lingap sa Nayon sa inyong barangay.

VII. DOKUMENTONG ILALAKIP

 1. BAGONG APLIKANTE
  1. Sedula ng Magulang
  2. Katibayan ng paninirahan sa barangay
  3. Birth Certificate (Photocopy)
  4. Medical Certificate from government hospital
  5. BIR certificate of non-filing of ITR (exemption)
  6. Electric & Water bill (photocopy)
  7. Class card (previous grade)
  8. Certificate of Enrolment/Matriculation (receipt)
  9. ID and ID picture
 2. RENEWAL
  1. Class card (previous grade)
  2. Certificate of Enrolment/Matriculation (receipt)
  3. ID and ID picture