Tulong Pang-Edukasyon sa Kabataan Malolenyo

I. RASYONAL

            Hindi lahat ng mga kabataan ay nabibigyan ng pagkakataon na mag-aral sa kabila ng masidhing pagnanais at intension, ang kahirapan ay isa sa dahilan na nagsisilbing hadlang at iba pang mga kadahilanan na nagbubunsod sa iba na manatili na lamang Out-of-School Youth (OSY) na walang pinagkakaabalahan.

             Sapagkat ang Punong Lungsod (Abgdo.) Christian D. Natividad kasama ang Pang. Punong Lungsod Gilbert Gatchalian

at mga Kagawad ng Sangguniang Panlungsod ay naninindigang dapat ay walang kabataang Malolenyo ang hindi mabibigyan ng pagkakataon para sa pagkakamit ng edukasyon ay nagsulong sila ng mas marami pang programa ng “Scholarship” para sa Malolenyo. Kasama sa programang ito ang TULONG PANG-EDUKASYON SA KABATAANG MALOLENYO PROGRAM upang ang mga kabataang Malolenyo na magiging benepisyaryo nito ay maging bahagi sa paghuhubog ng isang matatag na pamayanan sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan. Upang mapaigting ang pagnanais ng mga kabataang maabot ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at anihin ang bunga nito upang maging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at maging kapakipakinabang na mamamayan at lider sa hinaharap, ang pamahalaang panlungsod ay naglalaan ng mas malaking pondo para sa edukasyon na makatutugon sa mga pangangailangan.

II. LAYUNIN NG PROGRAMA

 1. Mabigyan ng pagkakataon ang mas marami pang kabataang Malolenyo na makapagtapos ng pag-aaral maging ito man ay apat (4), lima (5) o mahigit pang taong kurso;
 2. Mapagaan ang alalahanin ng mga magulang sa gastusin sa pag-aaral ng kanilang anak;
 3. Makapaghubog ng mga kabataang magiging lider sa hinaharap; at
 4. Makalikha ng mga mamamayang magiging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at magiging kapaki-pakinabang na mamamayan sa mga darating pang mga taon para sa mas matatag pang lungsod.

III. URI NG PROGRAMA

• TPKM – Ang Tulong Pang-edukasyon sa Kabataang Malolenyo ay bahagi ng programa ng Pamahalaang Panlungsod ng Malolos na mapagkalooban ng tulong pinansyal ang mga kabataang Malolenyo na kasalukuyang nag-aaral o mag-aaral sa kolehiyo at ang mga magulang sa panahon ng “enrolment” ay biglaang nawalan ng hanap-buhay o di-sapat ang pinagkakakitaan at hindi nakaabot sa pamantayang Php120,000 pinagsamang kita sa bawat taon batay sa pagpapatibay ng isusumiteng dokumento mula sa BIR o Bureau of Internal Revenue. Ang nagnanais maging benepisyaryo ng programang ito ay dadaan sa panayam, ebalasyon at balidasyon kung saan ang papasa ay tatanggap ng P3,000.00 bawat semestre hanggang sa sumapit ang panahon na kaya nang muling matustusan ng kanilang mga magulang ang mga gugulin sa pag-aaral ng kanilang anak.

IV. KATANGIAN NG APLIKANTE

 1. Residente ng Lungsod ng Malolos;
 2. Hindi lalampas sa 20 taon ang edad para sa mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo para sa 4 taong kurso o higit pa;
 3. Hindi lalampas sa 23 taon ang edad para sa mga nakapagpatala na sa alinmang 4 taon o higit pang taong kurso;
 4. Walang bagsak na grado sa huling taon o semestre ng pag-aaral; Hindi tumatanggap o benepisyaryo ng iba1. “scholarship program” sa alinmang ahensya, tanggapan o organisasyon;
 5. May mabuting pag-uugali at malusog na pangangatawan.

V. PAGHAHAIN NG APLIKASYON

 1. Kumuha ng application form sa Tanggapan ng Tagapangasiwang Panlungsod;
 2. Punuan (fill-up) ang application form lakip ang hinihinging mga dokumento at isumite sa pinagmulang tanggapan;
 3. Hintayin ang anunsyo mula sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay para sa petsa ng interview at ebalwasyon;
 4. Hintayin ang anunsyo ng mga nakapasa sa programa mula pa rin sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay;
 5. Ihanda ang ID ng mga nakapasa para sa pagkuha ng pera o tseke. Ang lugar ay iaanunsyo sa pamamagitan ng liham na ipadadala sa mga Lingkod Lingap sa Nayon sa inyong barangay.

VI. DOKUMENTONG ILALAKIP

 1. BAGONG APLIKANTE
 • Sedula ng Magulang
 • Katibayan ng paninirahan sa barangay
 • Birth Certificate (Photocopy)
 • Medical Certificate from government hospital
 • BIR certificate of non-filing of ITR (exemption)
 • Electric & Water bill (photocopy)
 • Class card (previous grade)
 • Certificate of Enrolment/Matriculation (receipt)
 • ID and ID picture