Vocational Course Scholarship Program

I. RASYONAL

            Sa simula pa lamang ng panunungkulan noong Hulyo 2010, ang Pamahalaang Panlungsod ng Malolos sa ilalim ng pamamahala ni Mayor (Abgdo.) Christian D. Natividad ay nagsulong pa ng mga panibagong programa ng “scholarship” para sa mga kabataang Malolenyo.

            Sapagkat naniniwala ang Punong Lungsod na ang mga mamamayan at kabataang nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo

ay magiging bahagi sa paghuhubog ng isang matatag na pamayanan sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan, sa tulong at pag-agapay ni Vice Mayor Gilbert T. Gatchalian kasama ang mga bumubuo sa Sangguniang Panlungsod ay naglaan ng mas malaki pang pondo para sa edukasyon. Ito ay upang mapaigting pa ang pagnanais ng mga kabataang maabot ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at anihin ang bunga nito upang maging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at maging kapakipakinabang na mamamayan at lider sa hinaharap. Mula sa dalawang (2) programa, sa kasalukuyan ay walong (8) programa na para sa pag-aaral ang itinataguyod ng Pamahalaang Panlungsod ng Malolos at isa na rito ang “Mayor Christian D. Natividad Vocational Course Scholarship Program”.

II. SAKOP NG PROGRAMA

 1. Para sa natatanging mga mag-aaral na Malolenyo;
 2. Para sa mahihirap na kabataang Malolenyo subalit may masidhing pagnanais na makatapos ng pag-aaral kahit sa kursong bokasyonal (vocational);
 3. Para sa mga kabataang Malolenyo na kailangan ng karagdagang tulong-pinansyal para sa pag-aaral;

III. LAYUNIN

 1. Mabigyan ng pagkakataon ang mas marami pang kabataang Malolenyo na makapagtapos ng pag-aaral;
 2. Mapagaan ang alalahanin ng mga magulang sa gastusin sa pag-aaral ng kanilang anak;
 3. Makapaghubog ng mga kabataang magiging lider sa hinaharap; at
 4. Makalikha ng mga mamamayang magiging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at magiging kapaki-pakinabang na mamamayan sa mga darating pang mga taon para sa mas matatag pang lungsod.

IV. URI NG PROGRAMA

VCSP – Ang Vocational Course Scholarship Program ay bukas sa lahat ng kabataang Malolenyo na ang piniling kurso ay “vocational” o tatagal lamang ng hanggang dalawang (2) taong pag-aaral sa alinmang vocational school sa lalawigan ng Bulacan. Tatanggap ng halagang P2,000.00 bawat semestre ang mga kabataang makapapasa sa lahat ng kwalipikasyong itinakda ng programa hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral.

V. KATANGIAN NG APLIKANTE

 1. Residente ng Lungsod ng Malolos;
 2. Hindi lalampas sa 23 taon ang edad para sa mga magpapatala sa alinmang kursong bokasyonal (Vocational course)
 3. Hindi lalampas sa 25 taon ang edad para sa mga mag-aaral na nakatala na sa 2 taon o mas mababa pang taong kurso;
 4. Ang mga magulang ay may pinagsamang kita na hindi hihigit sa Php100,000;
 5. Walang bagsak na grado sa huling taon o semestre ng pag-aaral;
 6. Hindi tumatanggap o benepisyaryo ng iba pang “scholarship program” sa alinmang ahensya, tanggapan o organisasyon;
 7. May mabuting pag-uugali at malusog na pangangatawan.

VI. PARAAN NG PAGHAHAIN NG APLIKASYON

 1. Kumuha ng application form sa Tanggapan ng Tagapangasiwang Panlungsod;
 2. Punuan (fill-up) ang application form lakip ang hinihinging mga dokumento at isumite sa pinagmulang tanggapan;
 3. Hintayin ang anunsyo mula sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay para sa petsa ng interview at ebalwasyon;
 4. Hintayin ang anunsyo ng mga nakapasa sa programa mula pa rin sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay;
 5. Ihanda ang ID ng mga nakapasa para sa pagkuha ng pera o tseke. Ang lugar ay iaanunsyo sa pamamagitan ng liham na ipadadala sa mga Lingkod Lingap sa Nayon sa inyong barangay.

VII. DOKUMENTONG ILALAKIP

 1. BAGONG APLIKANTE
  • Sedula ng Magulang
  • Katibayan ng paninirahan sa barangay
  • Birth Certificate (Photocopy)
  • Medical Certificate from government hospital
  • BIR certificate of non-filing of ITR (exemption)
  • Electric & Water bill (photocopy)
  • Class card (previous grade)
  • Certificate of Enrolment/Matriculation (receipt)
  • ID and ID picture
 2. RENEWAL
  • Class card (previous grade)
  • Certificate of Enrolment/Matriculation (receipt)
  • ID and ID picture

VII. DISKWALIPIKASYON/TERMINASYON

 1. Ang sinumang mapatutunayang nandaya sa isinumiteng dokumento sa aplikasyon at renewal;
 2. May nilabag na panuntunan at polisiya;
 3. Mapatutunayang nag-dropped ng subject o naghinto sa pag-aaral at hindi ipinabatid sa Komite ng programang pagpapaaral; at
 4. Iba pang itatakda ng Komite