• 1
Monday, February 18, 2019

Alalay paaral sa mga kawani ng pamahalaan at kanilang mga anak

 MCDN ALALAY PAARAL SA MGA KAWANI AT KANILANG ANAK

I. RASYONAL

            Sa simula pa lamang ng panunungkulan ni Mayor (Abgdo.) Christian D. Natividad noong Hulyo 2010, siya ay nagsulong na ng mga panibagong programa ng “scholarship” para sa mga Malolenyo.

             Sa paniniwalang ang mga kawani ng pamahalaan ay may malking ambag sa kaunlaran ng bayan, ang Punong Lungsod at mga kasama nito sa panunungkulan ay nagpasiya na mabigyan ng tulong pinansyal ang mga kawani na nais pang makapagkamit ng mas mataas pang antas ng edukasyon gayundin sa mga kawaning hindi sapat ang kita na mabigyan din ng ayuda upang matustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak na nag-aaral sa kolehiyo. Kapalit nito, walang ibang inaasahan ang Punong Lungsod kundi ang pagiging bahagi ng bawat isa paghuhubog ng isang matatag na lungsod sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan at maging kapakipakinabang na mamamayan at lider sa hinaharap.

II. SAKOP NG PROGRAMA

 1. Mga kawani ng Pamahalaang Panlungsod ng Malolos na walang kasong kinakaharap;
 2. Anak ng lehitimong kawani na walang kasong kinakaharap at may mabuting katayuan sa paglilingkod;

III. LAYUNIN

 1. Mabigyan ng pagkakataon ang kawani na mapataas ang antas ng kasanayan at makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo o alinmang asignatura;
 2. Mapagaan ang alalahanin ng mga kawani sa gastusin sa kanyang pag-aaral o sa pag-aaral ng kanyang anak;
 3. Makapaghubog pa ng mahusay na lingkod-bayan at kawani ng pamahalaan; at
 4. Makalikha ng mga mamamayang magiging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at magiging kapaki-pakinabang na mamamayan sa mga darating pang mga taon para sa mas matatag na lungsod.

IV. KWALIPIKASYON 

             APKA – Ang Alalay Paaral sa mga Kawani at kanilang Anak ay programang nagbibigay ng benepisyong tulong o ayudang pinansyal sa mga kawani at kanilang anak na kasalukuyang nag-aaral at mag-aaral sa kolehiyo. Ang benepisyaryo na tatanggap ng halagang P3,000.00 bawat semestre (2 semester lamang bawat taon) ay kailangang tumugon sa hinihinging kwalipikasyon ng programa gaya ng mga sumusunod

 1. May gradong hindi bababa sa katumbas na 80%
 2. May isusumiteng sertipikasyon ng pagkakahirang o appointment ng nag-aaral o magulang mula sa Pamahalaang Panlungsod
 3. Ang grado ay namimintine hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral
 4. Hindi saklaw ng programa ang mga anak ng kawani na ang kasalukuyang posisyon ay “department head” o pinuno ng dibisyon
 5. First Come, First Serve para sa 65 benepisyaryong itinakdang bilang ng programa.

V. KATANGIAN NG APLIKANTE

 1. Kasalukuyang kawani o anak ng kasalukuyang kawani ng Pamahalaang Panlungsod ng Malolos;
 2. Hindi lalampas sa 20 taon ang edad para sa mga anak ng kawani na mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo para sa 4 taong kurso o higit pa;
 3. Hindi lalampas sa 23 taon ang edad para sa mga anak ng kawani na nakapagpatala na sa alinmang 4 taon o higit pang taong kurso;
 4. Hindi lalampas sa 25 taon ang edad para sa mga anak ng kawani na mag-aaral sa 2 taon o mas mababa pang taong kurso, bokasyunal o Non-Formal Education;
 5. Hindi tumatanggap o benepisyaryo ng iba pang “scholarship program” sa alinmang ahensya, tanggapan, organisasyon o iba pang sangay ng pamahalaan;

Walang limitasyon sa edad para sa mga kawaning mag-aaral o kasalukuyang nag-aaral (10x ang maximum grant na ipagkakaloob sa mga nag-aaral sa kolehiyo at1. P24,000.00 sa mga nag-aaral o mag-aaral ng “Masteral” at “Doctoral” degree.

VI. PARAAN SA PAGHAHAIN NG APLIKASYON AT PAGPILI

 1. Kumuha ng application form sa Tanggapan ng Tagapangasiwang Panlungsod;
 2. Punuan (fill-up) ang application form lakip ang hinihinging mga dokumento at isumite sa pinagmulang tanggapan;
 3. Hintayin ang anunsyo mula sa pinagsumitihang tanggapan para sa balidasyon;
 4. Ihanda ang ID ng mga benepisyaryo para sa pagkuha ng pera o tseke. Ang lugar ay iaanunsyo sa pamamagitan ng liham na ipadadala.

VII. MGA ILALAKIP

 1. Bagong Aplikante
  1. Huling Grado (Photocopy)
  2. Huling Grado (Photocopy)
  3. Birth Certificate (Photocopy)
  4. Katunayan (Certificate) na walang anumang nakabinbing kaso mula sa CHRMO
  5. ID at ID picture
  6. OR at CR/CM katunayan ng pagkakatala sa paaralang papasukan
 2. Renewal (Dati nang benepisyaryo) 

 NO. 1 , NO. 5 AT 6 NG VII

VIII. DISKWALIPIKASYON/TERMINASYON

  1. Ang sinumang mapatutunayang nandaya sa isinumiteng dokumento sa aplikasyon at renewal;
  2. May nilabag na panuntunan at polisiya;
  3. Mapatutunayang nag-dropped ng subject o naghinto sa pag-aaral at hindi ipinabatid sa Komite ng programa.
  4. Iba pa na itatakda ng Komite.

MCDN LIBRO MO, SAGOT KO!

MCDN LIBRO MO, SAGOT KO!
RENEWALS (1ST SEM. OF SY. 2012-2013)
         
N0. Name of Scholar Complete Address Amount Received PROGRAM
1 Abustan Norreen E. Cofradia 1,000.00 LMSK
2 Adona Mayette I. Bungahan 1,000.00 LMSK
3 Adona, Jojo I Bungahan (321 San Pedro St.) 1,000.00 LMSK
4 ADRIANO, CHRISTIAN P. Stma. Trinidad 295 1,000.00 LMSK
5 Adriano, Mary Joy Sumapang Bata (210) 1,000.00 LMSK
6 Agudo Ivy G. Santma. Trinidad(267) 1,000.00 LMSK
7 Agustin Abegail Canalate 1,000.00 LMSK
8 Agustin, Maria Jesica C. Bangkal (B59 L29 NV8) 1,000.00 LMSK
9 Alabin, John Carlos S. santor (814) 1,000.00 LMSK
10 Alcantara Aldrin E. Bagna (49 Talabahan) 1,000.00 LMSK
11 Alcantara John Paul G. Tikay (#584) 1,000.00 LMSK
12 Alcantara, Princess V. Bungahan 1,000.00 LMSK
13 Aldaba John Carlo C. Pinagbakahan 1,000.00 LMSK
14 Almario Jaypee DC. Canalate 1,000.00 LMSK
15 Almario, Marices A. Santiago(197) 1,000.00 LMSK
16 Ancheta, John Philip J. Lugam 1,000.00 LMSK
17 Angeles John Alwyin F. Bagong Bayan (251) 1,000.00 LMSK
18 Aniag Irma Flerida Panasahan 1,000.00 LMSK
19 Aquino Jamaica E. Santisima. Trinidad (93) 1,000.00 LMSK
20 Aquino Norilyn D.C. Santisima Trinidad 1,000.00 LMSK
21 Aquino, Diana Rose B. Santisima Trinidad (B18 L5 Royal St., Menzyland) 1,000.00 LMSK
22 Arada, Lorraine G. Caingin (43 Villa Moncada) 1,000.00 LMSK
23 Arcega Adrian B. Mojon 1,000.00 LMSK
24 Arcenal ,Ma. Angelica R. Cofradia 1,000.00 LMSK
25 Arellano, Janine Mae C. Atlag (574 Sevilla St.) 1,000.00 LMSK
26 Avendano Aldrin P. San Juan (burol) 1,000.00 LMSK
27 Avendano Kevin A. Bagna (talabahan) 1,000.00 LMSK
28 Avendano, Ayra Ysabel C. Atlag 1,000.00 LMSK
29 Balquin, Joelene R. Dakila (114 Campupot St.) 1,000.00 LMSK
30 Bautista Harlene R. Sto. Rosario (Sabitan) 1,000.00 LMSK
31 Bautista. Rojean B. Look 2nd (#107) 1,000.00 LMSK
32 Bernardino, Kim C. Barihan 1,000.00 LMSK
33 Bernardo, Jaybee D. Longos (342) 1,000.00 LMSK
34 Binalingbing Joyce E. Bagong Bayan (180) 1,000.00 LMSK
35 Boado Melody V. Mojon (46) 1,000.00 LMSK
36 Bonglay, Raymond E. Bungahan 1,000.00 LMSK
37 Buan, Jemiah Joyce A. Longos (539 Carmen de Luna St.) 1,000.00 LMSK
38 Bueno Jose Kevin Longos (195 hangga) 1,000.00 LMSK
39 Bulaong Jordan Paul Panasahan 1,000.00 LMSK
40 Bulaong Leo Mark C. Matimbo (467) 1,000.00 LMSK
41 Buscar, Crisabelle C. Barihan, 50 1,000.00 LMSK
42 Cajucom, Rosemarie Ann C. Ligas 1,000.00 LMSK
43 Campita Mark Kenneth R. Cofradia(103SaleresHomes) 1,000.00 LMSK
44 Camua Raymond Joseph Ligas (#06) 1,000.00 LMSK
45 Candelaria, Gabriel R. Caniogan 1,000.00 LMSK
46 Cano Liam Gladys P. Panasahan (278 Azucena) 1,000.00 LMSK
47 Canoza Merly A. Sto. Rosario (1000) 1,000.00 LMSK
48 Caparas, Roselynne C. Bangkal 1,000.00 LMSK
49 Capule Meryl P. Santor(16) 1,000.00 LMSK
50 Capuz Jonelle F. Calero 1,000.00 LMSK
51 Carlos Marlyn M. Namayan(109) 1,000.00 LMSK
52 Carlos, Kei Rachelle M. San Juan 305 Canlapan St. 1,000 LMSK
53 Carolino Jolalorela C. San Pablo( calle hagonoy) 1,000.00 LMSK
54 Carpio Jonh Paolo E. Pinagbakahan(20BE Looban) 1,000.00 LMSK
55 Carpio RacheL H. Anilao (107) 1,000.00 LMSK
56 Casanas, Mark Robel Namayan 1,000.00 LMSK
57 Caseres, Mary Kate M santor B23 L13 NV8 1,000.00 LMSK
58 Casio Catherine A. Santma. Trinidad (Ph. 2B) 1,000.00 LMSK
59 Castillo, Rodney E. Bangkal (B3L7NV8) 1,000.00 LMSK
60 Castro, Micah Jeremiah Atlag (38 Buhangin St.) 1,000.00 LMSK
61 Centeno Miel Carlochan Panasahan (#905 Tawiran) 1,000.00 LMSK
62 Centeno, Kimberly G. Bagna, Bukid St. 1,000.00 LMSK
63 Cervantes Jenna Rose P. Masile 1,000.00 LMSK
64 Cervantes, Denjie Mabolo (#600) 1,000.00 LMSK
65 Chua Rosemarie M. Atlag (257) 1,000.00 LMSK
66 Coloyan Carol R. Pinagbakahan(grandroyale) 1,000.00 LMSK
67 Crisostomo, Hana Heizel B. Balayong (127 Centro) 1,000.00 LMSK
68 Cruz Regene V. Ligas (10) 1,000.00 LMSK
69 Cruz, Benji Dean C. Sumapang Matanda (1041) 1,000.00 LMSK
70 Cruz, John Dominic S. Atlag 1,000.00 LMSK
71 Cruz, Ruby Ann V. Panasahan (172) 1,000.00 LMSK
72 Cudia, Margarett Abby N. Mojon (Neptune St.) 1,000.00 LMSK
73 Cudia, Shairee Anne Marie Mojon 1,000.00 LMSK
74 Daos, Angela Y. Santigo(194) 1,000.00 LMSK
75 Dayao, Jaira Mae J. San Pablo (197CalleMalusac) 1,000.00 LMSK
76 Dayao, Neil V. Ligas (598 Campupot St.) 1,000.00 LMSK
77 De Guzman, Julie Ann Grace L. San Agustin 1,000.00 LMSK
78 De Guzman, Ma.Isabel Lara V. Mabolo(298) 1,000.00 LMSK
79 De Guzman, Princess S. Longos (Tambubong) 1,000.00 LMSK
80 De Guzman,Ma.Louise V. Guinhawa(139) 1,000.00 LMSK
81 De Jesus, Darel S. Cofradia(419Daisy St.) 1,000.00 LMSK
82 De Leon, Aliza S. San Agustin 1,000.00 LMSK
83 De Regla, Mary Ann C. Pinagbakahan (180) 1,000.00 LMSK
84 De Vega, Marvin C. Sto. Cristo (#12) 1,000.00 LMSK
85 Del Rosario Kristopher R. Look 1st. (o944) 1,000.00 LMSK
86 Del Rosario Ronald Mojon 1,000.00 LMSK
87 Del Rosario, Mary Diane V. Mabolo (#187 Lucero St.) 1,000.00 LMSK
88 Dela Cruz JEhna Mae P. Santisima Trinidad 1,000.00 LMSK
89 Dela Cruz Mark Daniel Panasahan (1157) 1,000.00 LMSK
90 Dela Cruz, Aladin Caliligawan 1,000.00 LMSK
91 Dela Cruz, Aldrin R. Mabolo (608) 1,000.00 LMSK
92 Dela Cruz, Clarizza  E. Caingin(0072) 1,000.00 LMSK
93 Dela Cruz, Erano C. Bangkal(24) 1,000.00 LMSK
94 Dela Cruz, Jayson Guinhawa(111) 1,000.00 LMSK
95 Dela Cruz, Jenelyn Look 1st (0005purok 1) 1,000.00 LMSK
96 Dela Cruz, Jeric B. San Juan 1,000.00 LMSK
97 Dela Cruz, Joshua Y. Longos (229 Hangga) 1,000.00 LMSK
98 Dela Cruz, Kenedie D. Bungahan 1,000.00 LMSK
99 Dela Cruz, Regine P. Mambog(278) 1,000.00 LMSK
100 Dela Cruz, Ruffa D. Longos 1,000.00 LMSK
101 Dela Cruz, Sammy M. Longos (298 Tabing Ilog) 1,000.00 LMSK
102 Dela Cruz,Denisse Santor(141) 1,000.00 LMSK
103 Dela Druz, Marrie Ann R Santiago(004 Wakas St.) 1,000.00 LMSK
104 Delfin, Jason C. Mabolo(427) 1,000.00 LMSK
105 Diaz Jeffrey D. San Juan 1,000.00 LMSK
106 Diaz Mae Cindy C. Tikay (#88 Purok II) 1,000.00 LMSK
107 Dionisio Marion H. Santor (300) 1,000.00 LMSK
108 Dionisio Timothy R. Look 2nd (063) 1,000.00 LMSK
109 Dionisio, Arriane B. Barihan (#48) 1,000.00 LMSK
110 Dionisio, Bryan Louis C. Barihan (48) 1,000.00 LMSK
111 Domingo, Ryan Bungahan 1,000.00 LMSK
112 Dumundon Angelica V. Anilao 1,000.00 LMSK
113 Dungganon, Crisel Ann Ligas (275 Campupot St.) 1,000.00 LMSK
114 Estillero, Angelica S. Santor 1,000.00 LMSK
115 Estrella Aira SP. Santisima Trinidad 1,000.00 LMSK
116 Estrella Rizza C. Calero( 86) 1,000.00 LMSK
117 Estrella, Christian R. Calero (028) 1,000.00 LMSK
118 Fabonan, Mervin O. Sumapang Matanda (0159 Cabantog Subd.) 1,000.00 LMSK
119 Fajardo, Aerielle Nikki C. Pinagbakahan   1,000.00 LMSK
120 Farin, Raymart G. Mabolo(527) 1,000.00 LMSK
121 Francisco Jamika  Pinagbakahan(looban St.) 1,000.00 LMSK
122 Galos, Carmina G. Bulihan 1,000.00 LMSK
123 Ganelo, Rossan DJ. Longos (280) 1,000.00 LMSK
124 Garcia Jennylyn S. Anilao(64 Poblacion) 1,000.00 LMSK
125 GARCIA, Blessie Joy E. Mojon (11 Brgy. Capitolio) 1,000.00 LMSK
126 Garrovillas, Christine Mae C. Longos 1,000.00 LMSK
127 Gasga, Shyra Grace M. Sump.Matanda 1,000.00 LMSK
128 Gaspar Charlene C. Tikay (#582) 1,000.00 LMSK
129 Giron, Anthony B. II Longos (370 Tabing Ilog) 1,000.00 LMSK
130 Gonzaga Morris DJ. San Juan (71) 1,000.00 LMSK
131 Gonzales Roselle May V. Look 2nd(18) 1,000.00 LMSK
132 Gonzales, Russel G. Atlag 1,000.00 LMSK
133 Gulferic, Jessica DC. Longos 1,000.00 LMSK
134 Gutierrez Mary Joy C. Santisima Trinidad 1,000.00 LMSK
135 Hari, Efraim E. Catmon (26 Sikatuna) 1,000.00 LMSK
136 Hernandez Shiela F. Bagong Bayan (250) 1,000.00 LMSK
137 Hernandez, Emmanuel V. Santor (#231 Purok II) 1,000.00 LMSK
138 Hernandez,Arnel G. Cofradia 1,000.00 LMSK
139 Horfilla, Herbert B. Tikay (899 Purok 3) 1,000.00 LMSK
140 Ignacio, Alvin Panasahan 1,000.00 LMSK
141 Ignacio, Roselle A. Matimbo 1,000.00 LMSK
142 Japsay, Janica Rheanne H. San Pablo (537) 1,000.00 LMSK
143 Javier Jenielyn M. Sto. Rosario, San Roque 1,000.00 LMSK
144 Javier Joed Sto. Rosario 1,000.00 LMSK
145 Javier, Eric John C. Atlag   1,000.00 LMSK
146 Javier, Jeneva Marie DC. Longos (B8 L9 Heritage Homes) 1,000.00 LMSK
147 Jimenez, Emmanuel C. Pamarawan 1,000.00 LMSK
148 Karasig ,Mary Rose V. Caniogan(90) 1,000.00 LMSK
149 Lastrollo, Ruth Mariel Cofradia (Palmera St. #13) 1,000.00 LMSK
150 Lazaro Jeric D.C. Balite(368 Purok6) 1,000.00 LMSK
151 Leano, Jimmy Boy M. Caingin (Enriquez St.) 1,000.00 LMSK
152 Leynes, Samantha A. Look 1st (0066) 1,000.00 LMSK
153 Lim Czarina T. Guinhawa(159) 1,000.00 LMSK
154 Liwag, Jesther Kim A. Bulihan (0163 Bantayan 1st) 1,000.00 LMSK
155 Lopez, Allona Mae D. Canalate 1,000.00 LMSK
156 Lopez, Maryl Joy F. Caingin 1,000.00 LMSK
157 Luciano, Nikko Paulo Mabolo (475) 1,000.00 LMSK
158 Luna, Kathrine Jane Mambog (49 Salapungan st.) 1,000.00 LMSK
159 Mabunga Jophet M. Caingin ( phase 1) 1,000.00 LMSK
160 Mag-isa, Aileen C. Longos (Carmen de Luna) 1,000.00 LMSK
161 Magno, Isiah Christian U. Sto. Rosario(486) 1,000.00 LMSK
162 Magsakay Khenny P. Sto. Rosario(Sampaguita) 1,000.00 LMSK
163 Magsakay, Albert A. Bungahan 1,000.00 LMSK
164 Magsino, Jeremiah P. Santiago (#098 Wakas St.) 1,000.00 LMSK
165 Malubay, Abigail  Look 2nd 1,000.00 LMSK
166 Malvar, Shiela Jane Cofradia(42gumamela St. 1,000.00 LMSK
167 Manabat, Andrea V. Bangkal B54 L24 1,000.00 LMSK
168 Manahan Vivian P. Santisima Trinidad 1,000.00 LMSK
169 Manalaysay Kayla J. Bagna (162 Talabahan) 1,000.00 LMSK
170 Manalaysay, Abygail P. Santor(566 Mabolo ST.) 1,000.00 LMSK
171 Manaol, Geraldine B. Caniogan (#42 Lucero St.) 1,000.00 LMSK
172 Manguiam, Kenji Mark S. Look 1st (0533) 1,000.00 LMSK
173 Manuel Jayson T. Panasahan (322) 1,000.00 LMSK
174 Marcelino Mary May Panasahan (134) 1,000.00 LMSK
175 Marcelo Jamaica Fae F. Ligas 1,000.00 LMSK
176 Marcelo Josalyn C. Matimbo (349) 1,000.00 LMSK
177 Marcelo Krystal Dianne Matimbo (#349) 1,000.00 LMSK
178 Martin Michelle Van A. Panasahan (566 Tawiran) 1,000.00 LMSK
179 Matutina Julie Anne Taal (144 Paraiso Cpd.) 1,000.00 LMSK
180 Mendoza Jerome P. Sto.Rosario (534) 1,000.00 LMSK
181 Meneses, Jessa Fe C. Mojon (Earth St. San Felipe Subd.) 1,000.00 LMSK
182 Mercado, Bercel D. Santisima Trinidad (Purok 1 Mabini St.) 1,000.00 LMSK
183 Mercado, Maria Ellaine L. Bulihan 1,000.00 LMSK
184 Miranda Myrah V. Sumapang Matanda(157) 1,000.00 LMSK
185 Moratalla, John Bryan Santos Caingin(0941MAsipag St.) 1,000.00 LMSK
186 Musni Jane Madeline Bulihan Allido 1,000.00 LMSK
187 Natividad, Mary Ann C. Masile 1,000.00 LMSK
188 Navarro, Martha Kristina B. Bagna (177 Sulok) 1,000.00 LMSK
189 Negradas Joel B. Panasahan (#0631) 1,000.00 LMSK
190 Nicodemus, Allen S. Bangkal (18) 1,000.00 LMSK
191 Nicolas, Idda Claudine I. San Juan (#052) 1,000.00 LMSK
192 Ofalsa, Alysa Marie E. Catmon 1,000.00 LMSK
193 Onarido, Rechalle Anne C. Bungahan (#402) 1,000.00 LMSK
194 Pacis, Mark Joseph S. Bangkal 1,000.00 LMSK
195 Pagtalunan Elizabeth San pablo (459) 1,000.00 LMSK
196 Pagtalunan, Elaine Ann B. San Juan (Canlapan) 1,000.00 LMSK
197 Pangan, Mary Rose B. Barihan (92 Mabini) 1,000.00 LMSK
198 Papa, Restituto Bangkal B50 L33 1,000.00 LMSK
199 Pecson, Jasper John S. Matimbo (70 Baog) 1,000.00 LMSK
200 Perez, Jovy E. Caniogan (36 Lucero St.) 1,000.00 LMSK
201 Pestano, Edlyn R. Longos (B15 L8 Goldenville Ph.2) 1,000.00 LMSK
202 Pingol Aaron Paul V. Taal(50) 1,000.00 LMSK
203 Pontejos,Cristina R. Mabolo(628) 1,000.00 LMSK
204 Pulumbarit, Kathleen V. Matimbo 1,000 LMSK
205 Quilet, Vanessa Greis N. Panasahan(1394) 1,000.00 LMSK
206 Quizon,reymart B. Cofradia( Purok3 ilangilang st) 1,000.00 LMSK
207 Ramos Rocky Jonazzar M. Atlag(100) 1,000.00 LMSK
208 Ramos Shain Ann H. Ligas 1,000.00 LMSK
209 Ramos, Clariza A. Matimbo (141) 1,000.00 LMSK
210 Ramos, Josar D. Pamarawan (#308 Wawa) 1,000.00 LMSK
211 Ramos,Michael A. Bangkal B52 L4 1,000.00 LMSK
212 Raymundo, Ariane Joy B. Canalate (360 Sampaga St.) 1,000.00 LMSK
213 Razo, Joey A. Sump. Matanda 1,000.00 LMSK
214 Recinto, Archellie M. Bangkal 1,000.00 LMSK
215 Recto, Jose Erlito Jr. A. Catmon 1,000.00 LMSK
216 Requillas, Jobelle R. Mabolo 419 1,000.00 LMSK
217 Reyes Clarenze Arlo C. Matimbo (571) 1,000.00 LMSK
218 Reyes Isaiah Chris V. Sump. Matanda(907) 1,000.00 LMSK
219 Reyes Katrin Joy Anilao (99 Paltok) 1,000.00 LMSK
220 Reyes Ma.Cristina C. Mabolo(550) 1,000.00 LMSK
221 Reyes, Princess Vina J. Mabolo 1,000.00 LMSK
222 Reynante, Jesreel C. Panasahan 1,000.00 LMSK
223 Robosa, Nonilon A. San Vicente (28 Rajah Matanda St.) 1,000.00 LMSK
224 Roque, Jessa D.J. Bagna(094 Bukid St.) 1,000.00 LMSK
225 Rotamula, Arianne Mae E. Santiago (Wakas St.) 1,000.00 LMSK
226 Roxas, Mara Bagna (#18 Sulok) 1,000.00 LMSK
227 Ruby Ann Layron Bagong Bayan 1,000.00 LMSK
228 Sacdalan, Glicelle C. Matimbo (Bacood St.) 1,000.00 LMSK
229 Salagoste Razues Rubu B. San pablo (459) 1,000.00 LMSK
230 Salamat, Ferly S. Guinhawa (#207 Francisco) 1,000.00 LMSK
231 Sales, Jenny Rose B. Santma.Trinidad(Menzeland) 1,000.00 LMSK
232 San Diego Angelica Sarah Santma. Trinidad(276) 1,000.00 LMSK
233 San Juan, Eleazar Andrew Matimbo 1,000.00 LMSK
234 Santiago Jude Esther Pinagbakahan (257) 1,000.00 LMSK
235 Santiago, Ian C. Ligas (#424 Rosal St.) 1,000.00 LMSK
236 Santiago, John Aldrin Look 1st (0529) 1,000.00 LMSK
237 Santiago, Nicholas C. Canalate (06) 1,000.00 LMSK
238 Santos Kriselle P. Tikay (416 Purok 2) 1,000.00 LMSK
239 Santos Margarita T. Bungahan (#239) 1,000.00 LMSK
240 Santos Princess Charlotte Y. Santisima Trinidad (menzyland) 1,000.00 LMSK
241 Santos, Catherine L. Look 2nd (142) 1,000.00 LMSK
242 Santos, Joanne R. Ligas (288 Campupot St.) 1,000.00 LMSK
243 Santos, Jose Marie B. Santor 1,000.00 LMSK
244 Santos, Kristine C. Canalate (217 Fajardo St.) 1,000.00 LMSK
245 Santos, Patrick James D.J. Mambog 1,000.00 LMSK
246 Santos, Robert F. Catmon (Valenzuela st.) 1,000.00 LMSK
247 Sapitan, Glorie Anne S. Barihan 1,000.00 LMSK
248 Sarmiento, Christian Jireh C. Balite (#50 Villa St) 1,000.00 LMSK
249 Sebastian Coleen D.R. Sto. Rosario (Sabitan #863) 1,000.00 LMSK
250 Seguin, Feberlyn Longos (104 Tambubong) 1,000.00 LMSK
251 Selis Hans Gerald B. Santisima. Trinidad (897 menzyland 1,000.00 LMSK
252 Servano, Rosanna A. Mojon (#41 Earth St., San Felipe Subd) 1,000.00 LMSK
253 Siena ,Dingle F. Anilao 1,000.00 LMSK
254 Subang Harold C. Matimbo (779) 1,000.00 LMSK
255 Tabigne Claudine M. Santor(532 P3) 1,000.00 LMSK
256 Taganas, Abigail R. Santiago (Wakas) 1,000.00 LMSK
257 Tal, Diezerlyn V. Caingin(0967) 1,000.00 LMSK
258 Tamayo Mariella S. Atlag (30) 1,000.00 LMSK
259 Tamayo, Cedrick John B. Canalate (lovely) 1,000.00 LMSK
260 Tamayo, Cherry Ann B. Canalate (300 Lovely) 1,000.00 LMSK
261 Tantug Shiela T. Cofradia 1,000.00 LMSK
262 Tenorio, Carlo A. Catmon (84) 1,000.00 LMSK
263 Timario Sarah Lynn C. Sto. Rosario  1,000.00 LMSK
264 Tolentino Jenne Mellize Barihan (#0287) 1,000.00 LMSK
265 Tolentino Kristine jane C Pinagbakahan(81) 1,000.00 LMSK
266 Turtal, Kellie Ann P. Santor (Purok 4) 1,000.00 LMSK
267 Udiong, Pauline P. Look 2nd 1,000.00 LMSK
268 Valentino,Ma.Luisa V. Santor(purok3) 1,000.00 LMSK
269 Valenzuela, Mary Joyce T. Mabolo (241) 1,000.00 LMSK
270 Valenzuela, McDavid M. Look 2nd (#407) 1,000.00 LMSK
271 Velena, Jennilyn S. Longos (36 Tambobong) 1,000.00 LMSK
272 Vila Florence Santisima Trinidad 1,000.00 LMSK
273 Villaruel Daniel A. Santisima Trinidad 1,000.00 LMSK
274 Villavicencio Melody T. Barihan(54) 1,000.00 LMSK
275 Villena Jessca p. Bagna (talabahan) 1,000.00 LMSK
276 Vinta Jr., Eliezer B. Caingin (77 Enriquez St.) 1,000.00 LMSK
277 Visda Marjorie F. Panasahan 1,000.00 LMSK
      277,000.00  
         
Prepared and Submitted by: Aproved by:  
         
         
ARIEL B. SANTIAGO ATTY. RIZALDY L. MENDOZA  
DMO IV City Administrator  

MCDN NMMSP

MCDN NMMSP
RENEWALS (1ST SEM. OF SY. 2012-2013)
         
N0. Name of Scholar Complete Address Amount Received PROGRAM
1 Adriano, Divine Grace D. Namayan 5,500.00 NMMSP
2 Aguilar, Nikki Christine J. Cofradia (A-94 Gumamela St.) 5,500.00 NMMSP
3 Alejandrino, Ian Kaye A. Look 1st 5,500.00 NMMSP
4 Alivio, Carmela Francesca R. Caingin (#442) 5,500.00 NMMSP
5 Aquino, Almira S. Bulihan (#73 Bantayan) 5,500.00  NMMSP
6 Bactol, Andreane Maine C. Caingin (#37) 5,500.00 NMMSP
7 Balite, Patrick L Bagna 5,500.00 NMMSP
8 Bernal, Michael S. Anilao 5,500.00 NMMSP
9 Buan, Amanda M. Mojon B3 L15 Toledo 5,500.00 NMMSP
10 Caballero, Jovit Angelo D. Panasahan 1326 5,500.00 NMMSP
11 Carcosia, Naz Eliseo D. Atlag (#473 Sevilla) 5,500.00 NMMSP
12 Carmona, Iyan P. San Pablo 5,500 NMMSP
13 Castro, Arnel M. LOngos   5,500.00 NMMSP
14 Casuga, Abeagil O. Bulihan (49 Tabing Ilog) 5,500.00 NMMSP
15 Catacutan, John Paulo C. Mabolo 5,500.00 NMMSP
16 Cruz, Richel Matimbo 5,500.00 NMMSP
17 Cunanan, Mauro Roselio C. Pinagbakahan (#265) 5,500.00 NMMSP
18 Dela Cruz, Froilan Ross L. Sumapang Matanda 5,500.00 NMMSP
19 Delos Santos, Romart A. Bulihan (1509 Malanggam) 5,500.00 NMMSP
20 Espinosa, Carlos A. Tikay 5,500.00 NMMSP
21 Ferrer, Peter Khalil F. Sto. Rosario 5,500.00 NMMSP
22 Galis Francisco, Jenny M. Santisima Trinidad 5,500.00 NMMSP
23 Gomez, Sharmaine A. Lugam (#79B) 5,500.00 NMMSP
24 Ignacio Jr., Rodolfo V. Guinhawa 5,500.00 NMMSP
25 Intal, Jasmine Ysabelle F. Sto. Rosario 5,500.00 NMMSP
26 Javier, Mary Grace R. Panasahan 5,500.00 NMMSP
27 Lagare, Mary Michelle B Santiago 5,500.00 NMMSP
28 Manahan, Jorge C. Bulihan 5,500.00 NMMSP
29 Mangaran, Melvin R. Bulihan (#283 Riverside) 5,500.00 NMMSP
30 Mangaran, Mon Karlo A. Caniogan 5,500.00 NMMSP
31 Mansilungan,  Bren S.   San Pablo (Calle Bigaa) 5,500.00 NMMSP
32 Marcelo, Trisha Mae Longos Dreamcrest B55 L8 5,500.00 NMMSP
33 Miranda, Jorkie J. Bulihan 5,500.00 NMMSP
34 Padilla, Joanna Liza S. Taal 5,500.00 NMMSP
35 Paraiso, Demi Rose Look 2nd 5,500.00 NMMSP
36 Perez, Lorelyn E. Barihan 5,500.00 NMMSP
37 Quezada, Ma. Angelica Look 1st (#1096) 5,500.00 NMMSP
38 Ramiento, Querro Jeb L. Matimbo 5,500.00 NMMSP
39 Roxas, Christopher P. Panasahan 5,500.00 NMMSP
40 Ruiz, Camille Joyce S. Bulihan 5,500.00 NMMSP
41 Saclolo, Robert Kevin C. Ligas 5,500.00 NMMSP
42 Tanglao, Shiella May T. Panasahan   5,500.00 NMMSP
43 Tolentino, Nikka C. San Vicente 5,500.00 NMMSP
44 Ureta, Abigael R. Santiago (#006) 5,500.00 NMMSP
45 Zipagan, Shaira B. Santisima Trinidad 5,500.00 NMMSP
      247,500  
         
Prepared and Submitted by: Aproved by:  
         
         
ARIEL B. SANTIAGO ATTY. RIZALDY L. MENDOZA  
DMO IV City Administrator  

MCDN TPKM Scholarship Program (P3,500.00)

MCDN TPKM Scholarship Program (P3,500.00)
RENEWALS (1ST SEM. OF SY. 2012-2013)
         
N0. Name of Scholar Complete Address Amount Received PROGRAM
1 Absolor, Challenae Bulihan (Malanggam,) 3,500.00 TPKM
2 Adriano, Alvin John Santisima Trinidad 3,500.00 TPKM
3 Adriano, Elizabeth M. San Gabriel 3,500.00 TPKM
4 Adriano, Jenny V. Mambog (#155 Ibayo St.) 3,500.00 TPKM
5 Agapito, Elizabeth DJ. Look 1st 3,500.00 TPKM
6 Agravio, Macy Kay San Juan (#85 F. Estrella) 3,500.00 TPKM
7 Aguilar, Abigail T. Bulihan (0191 Bantayan 2) 3,500.00 TPKM
8 Agustin, Daniel OD. Longos (#085) 3,500.00 TPKM
9 Agustin, Efren Jr. S. Caingin (0323 Enriquez St.) 3,500.00 TPKM
10 Alberne. Aileen C. Anilao 3,500.00 TPKM
11 Alcoriza, Charmaine A. Caingin (Masipag St. Ph1) 3,500.00 TPKM
12 Alcoriza, Cheska Lyn S. Santor (102 Purok 1) 3,500.00 TPKM
13 Alday, Roxanne F. Panasahan 3,500.00 TPKM
14 Alfonso, Jemimah Keshia M. San Juan (#14 F Estrella St.) 3,500.00 TPKM
15 Alicastre, Dara Mae San Juan 3,500.00 TPKM
16 Almario, Mylyn A. Santiago (#197) 3,500.00 TPKM
17 Almazar, Ynna Graciela Dakila 07 Ilang-ilang 3,500.00 TPKM
18 Alvaro, Aira Mojon B19 L23 Menzyland 3,500.00 TPKM
19 Andal, Mia Cristel P. Mojon 3,500.00 TPKM
20 Andaya, Jocelyn B. Tikay 3,500.00 TPKM
21 Angelo, Alyssa Rose S. Lugam  3,500.00 TPKM
22 Apolinar, Junelle B. Tikay (Purok 3) 3,500.00 TPKM
23 Azarcon, Alvin R. Bangkal 3,500.00 TPKM
24 Baguing, Emmanuel S. Sto. Rosario (1129) 3,500.00 TPKM
25 Barot, Floro, Jr. Bulihan (123 Bantayan 1) 3,500.00 TPKM
26 Bautista, Edeliza V. Mabolo (489 Lucero St.) 3,500.00 TPKM
27 Bautista, Ella Fritzie E. Look 1st 3,500.00 TPKM
28 Bautista, Gemarc S. Santor 3,500.00 TPKM
29 Bautista, Ma. Lara Pauline R. Look 2nd 3,500.00 TPKM
30 Bautista, Tyron Gil P. Caingin (24 De Agosto St.) 3,500.00 TPKM
31 Benedictos, Lhyca Sto. Rosario (#832 Sabitan St.) 3,500.00 TPKM
32 Bernaldez, Roan C. Pamarawan 3,500.00 TPKM
33 Bertuldo, John Kevin Bulihan (Tabing Ilog) 3,500.00 TPKM
34 Bilaro, Juliet D. Santisima Trinidad (328) 3,500.00 TPKM
35 Billiones, Jennalyn P. Santisima Trinidad 3,500.00 TPKM
36 Borlongan, Amara Jane V. Bagna 3,500.00 TPKM
37 Borlongan, May Ann Anilao 3,500.00 TPKM
38 Borlongang, Angeline R. Pamarawan 3,500.00 TPKM
39 Buenaventura, Coleen Emm A. Liang (69  Guareno St.) 3,500.00 TPKM
40 Buenaventura, Eunice Bagna (Sulok) 3,500.00 TPKM
41 Bueno, Janelle Longos (195 Hangga) 3,500.00 TPKM
42 Buera, Ella Janine D. Tikay 3,500.00 TPKM
43 Bulaong, Jane O. Santor (#112) 3,500.00 TPKM
44 Bulaong, Neriza R. Santor 3,500.00 TPKM
45 Bulaong, Robertson C. Sto. Cristo 3,500.00 TPKM
46 Burayag, Beverly Joy M. Sto. Rosario 3,500.00 TPKM
47 Burgos, Kim Carlos DR. Sto. Rosario 3,500.00 TPKM
48 Cabading, regina Grace R. Look 1st 3,500.00 TPKM
49 CabaG, Josephine O. Look 1st (#0560) 3,500.00 TPKM
50 Caballero, Analyn P. Taal 3,500.00 TPKM
51 Caballes, Honeylyn C. Mojon (B13 L7 Hawk St., Phase 2-A 3,500.00 TPKM
52 Cabigao, Glen Caliligawan   3,500.00 TPKM
53 Cabigao, John Royce Caliligawan 3,500.00 TPKM
54 Cabingas, Sarah Jane Balite   3,500.00 TPKM
55 Cabo, John Ace C. Sumapang Bata 3,500.00 TPKM
56 Cabrera, Mark Rommel G. Canalate 3,500.00 TPKM
57 Calayag, Jayvee A. Bungahan 3,500.00 TPKM
58 Caluag, Jonel Matimbo 3,500.00 TPKM
59 Camua, Rania P. Sto. Rosario (1023 Sabitan) 3,500.00 TPKM
60 Camua, Shiela R. San Juan 3,500.00 TPKM
61 Canlas, Dave Michel P. Santiago (#098 Wakas St.) 3,500.00 TPKM
62 Canonigo Jr., Albert B. Bangkal 3,500.00 TPKM
63 Caparas, Marian Tiffany Matimbo 410 3,500.00 TPKM
64 Caparas, Sarah Jane Catmon 3,500.00 TPKM
65 Capule, Christian Bulihan (#162) 3,500.00 TPKM
66 Capule, Lovely, Eunice M. Look 2nd (143) 3,500.00 TPKM
67 Capulong, Ma. Lourdes M. Santiago (99 Dandan St.) 3,500.00 TPKM
68 Carangan, Raymund E. Ligas 3,500.00 TPKM
69 Carballo, Giselle R. Anilao 3,500.00 TPKM
70 Carlos, Annalyn R. Look 2nd 3,500.00 TPKM
71 Carpio, Jenelyn N. Mambog (#190) 3,500.00 TPKM
72 Carpio, Jomar Mambog (319 Wakas St.) 3,500.00 TPKM
73 Cartel, Czerina A. Sto. Cristo 3,500.00 TPKM
74 Castillo, Mary Ann C. Sto. Rosario (1027 Sabitan) 3,500.00 TPKM
75 Castillo, Richard Allen G. Bulihan (0559) 3,500.00 TPKM
76 Castro, Rizza Amor S. Bangkal 3,500.00 TPKM
77 Catahan, Benjo G. Pinagbakahan 3,500.00 TPKM
78 Cayetano, Angelita V. San Juan (#296 Canlapan) 3,500.00 TPKM
79 Centeno, Janica C. Cofradia 3,500.00 TPKM
80 Centeno, Kayline G. Bagna 022 3,500.00 TPKM
81 Centeno, Kimberly Kylie S. Pinagbakahan (#61) 3,500.00 TPKM
82 Centeno, Roselyn Aranas Mabolo 300 Lucero St. 3,500.00 TPKM
83 Cervantes, Julia Mari N. Panasahan 3,500.00 TPKM
84 Cervantes, Victoria P. Sto. Cristo (100  Estrella St.) 3,500.00 TPKM
85 Chico, Angelica C. Caingin 3,500.00 TPKM
86 Claro, Kedin Kaye  S. Ligas 188 Rosal St. 3,500.00 TPKM
87 Clavio, MarkJun V. Pamarawan 3,500.00 TPKM
88 Concepcion, Corina Myra C. Bagong Bayan 3,500.00 TPKM
89 Crisostomo, Zerene M. Bungahan 3,500.00 TPKM
90 Cristobal, Aprilaine Q. Atlag 396 Sevilla St. 3,500.00 TPKM
91 Cristobal, Mharlene M. Longos 3,500.00 TPKM
92 Cruz, Corelyn G. Atlag 3,500.00 TPKM
93 Cruz, Danna Allen B. Longos (B26 L16 Heritage) 3,500.00 TPKM
94 Cruz, Dyna Anne C. San Pablo 3,500.00 TPKM
95 Cruz, Jaymark Bulihan (Bantayan I) 3,500.00 TPKM
96 Cruz, Joseph S. Pamarawan 3,500.00 TPKM
97 Cruz, Judy Ann C. Masile 3,500.00 TPKM
98 Cruz, Jules Arvin B. Atlag 3,500.00 TPKM
99 Cruz, Kimberly P. Panasahan 3,500.00 TPKM
100 Cruz, Lornalyn D. Bungahan 3,500.00 TPKM
101 Cruz, Lylanie May E. Babatnin 3,500.00 TPKM
102 Cruz, Mary Lannie S. Balayong (120 F Centro Masagana) 3,500.00 TPKM
103 Cudia, Diana May L. Ligas 3,500.00 TPKM
104 Cuevas, Joana Carina A. Longos (B8L8 Heritage) 3,500.00 TPKM
105 Custodio, Gladys V. Santisima Trinidad (#348) 3,500.00 TPKM
106 Dacaymat, Panie R. Bangkal 3,500.00 TPKM
107 David, Baraquiel C. Santor 3,500.00 TPKM
108 Dayao, Ricky Boy Pamarawan 3,500.00 TPKM
109 De Gucena, Mon Keith L. Bagna 3,500.00 TPKM
110 De Guzman, Alethea Ann Longos b8 l13 Humel Heritage 3,500.00 TPKM
111 De Guzman, Blessie G. Longos (Carmen de Luna) 3,500.00 TPKM
112 De Guzman, Charisse L. Matimbo 3,500.00 TPKM
113 De Guzman, Jaillyn D. Bulihan (251 Tabing Ilog) 3,500.00 TPKM
114 De Guzman, Rissyan Jebieli D Lugam 3,500.00 TPKM
115 De Jesus, Anne Santor 799 Tuklas St. 3,500.00 TPKM
116 De Jesus, Karren T. Bungahan 3,500.00 TPKM
117 De Jesus, Sharmaine P. Bagna 3,500.00 TPKM
118 De Leon, Christian B. Bulihan (#163 Bantayan) 3,500.00 TPKM
119 De Luna, Sheena Rose G. Cofradia 3,500.00 TPKM
120 De Robles, Dimple Joy C. Dakila (61 Rosal St.) 3,500.00 TPKM
121 De Robles, Joey E. Dakila 3,500.00 TPKM
122 De Robles, Mark Aldrin C. San Pablo (560 Biga) 3,500.00 TPKM
123 De Torres, Rose Ann A. Tikay 3,500.00 TPKM
124 De Vera, Sarah Joy C. Longos (L9 B26 Heritage) 3,500.00 TPKM
125 Dela Cruz, Ann Racquel P. Balayong 3,500.00 TPKM
126 Dela Cruz, Archie Matimbo 3,500.00 TPKM
127 Dela Cruz, Daysyrie Panasahan 3,500.00 TPKM
128 Dela Cruz, Ella May DJ. Calero 3,500.00 TPKM
129 Dela Cruz, Gerald S Matimbo 3,500.00 TPKM
130 Dela Cruz, Kevin Aaron R. San Gabriel 3,500.00 TPKM
131 Dela Cruz, King Harvy O. Ligas 3,500.00 TPKM
132 Dela Cruz, Klarisse R. Balite 3,500.00 TPKM
133 Dela Cruz, Luigi Aaron Mambog (233) 3,500.00 TPKM
134 Dela Cruz, Tony Rose C. Santor 3,500.00 TPKM
135 Dela Pena, tracy Kenneth Pamarawan 3,500.00 TPKM
136 Dellosa, Reggie A. Mojon 06 Gebntian St. Brgy Capitolio 3,500.00 TPKM
137 Delos Reyes, Rhea O. Panasahan 3,500.00 TPKM
138 Delos Santos, Ivy Glydel Bulihan 3,500.00 TPKM
139 Delos Santos, Mary Ann M. Caniogan 83 Paralauman 3,500.00 TPKM
140 Dimaano, Ervin R. Bulihan 3,500.00 TPKM
141 Dimagiba, Hasmin Mae San Vicente 3,500.00 TPKM
142 Dimayuga, Ira Louriz Pamarawan 3,500.00 TPKM
143 Dionisio, Ana Pamela P. Bungahan 3,500.00 TPKM
144 Dionisio, Jay P. Bungahan 3,500.00 TPKM
145 Dionisio, Regina Grace R. Sumapang Bata 3,500.00 TPKM
146 Dionisio, Vladimir Matimbo 3,500.00 TPKM
147 Domingo, Carlo C. Bungahan 3,500.00 TPKM
148 Domingo, Kimberly V. Look 2nd 3,500.00 TPKM
149 Domingo, Reichel S. Bungahan 3,500.00 TPKM
150 Eligio, Christine S. Santor 3,500.00 TPKM
151 Emeterio, Nhel Patrick San Pablo 3,500.00 TPKM
152 Enriquez, AnGeli C. Bulihan (1099 Yellow Bell St., Alido Subd.) 3,500.00 TPKM
153 Enriquez, Jerome T. Look 2nd Sitio Tabing Sapa 3,500.00 TPKM
154 Enriquez, Sanora L. Caingin (#31 Soliman St.) 3,500.00 TPKM
155 Espina, Kimberly Clarice Calero 3,500.00 TPKM
156 Esteves, Darlene Joy C. Bulihan 478 Domsal Subd. 3,500.00 TPKM
157 Estrella, Erlita S. Santor 3,500.00 TPKM
158 Evangelista, Honey Grace J. Look 1st 3,500.00 TPKM
159 Fabonan, Vimar O. Sumapang Mtda. (519 Cabantog) 3,500.00 TPKM
160 Fajardo, Arvin Dino R. Atlag (269 Apugan St.) 3,500.00 TPKM
161 Faustino, Angielyn P. Caingin (485 Enriquez St.) 3,500.00 TPKM
162 Faustino, Claudette D. Matimbo 3,500.00 TPKM
163 Faustino, Jennifer C. Sto. Rosario 3,500.00 TPKM
164 Faustino, Ma. Rose Ann G. Matimbo 3,500.00 TPKM
165 Fernando, Crissle C. Bagna 3,500.00 TPKM
166 Fernando, Joseph G. Panasahan 3,500.00 TPKM
167 Fernando, Ma. Lorraine S. Panasahan 3,500.00 TPKM
168 Ferrer, Trixia Gail R. Pamarawan 3,500.00 TPKM
169 Figueroa, Anne Rose Sto. Rosario (Sabitan St.) 3,500.00 TPKM
170 Figueroa, Jezis R. Sto. Rosario 3,500.00 TPKM
171 Figueroa, Mabel Y. Sto. Rosario (Sabitan St.) 3,500.00 TPKM
172 Flores, Liezel C. Bulihan (1579 Malanggam) 3,500.00 TPKM
173 Francisco, Judy Anne Matimbo 3,500.00 TPKM
174 Francisco, Shiella May San Pablo 3,500.00 TPKM
175 Galang, Roel S. Matimbo 3,500.00 TPKM
176 Ganelo, Norman T. San Agustin 3,500.00 TPKM
177 Gatchalian, Timothy L. Mojon (#110 Mabini St.) 3,500.00 TPKM
178 Gatdula, Donalyn S. San Gabriel 214 Umboy  3,500.00 TPKM
179 Gatmaitan, Sarrah Jane P. Mambog (#379) 3,500.00 TPKM
180 Gatus, Carla Marie C. Mambog (#357 Wakas) 3,500.00 TPKM
181 Genosas, Jeffrey Bulihan (#60) 3,500.00 TPKM
182 Gernale, Florence M. Longos (McArthur) 3,500.00 TPKM
183 Gervacio, Maricris C. Bangkal 3,500.00 TPKM
184 Gleabo, Kimberly L. Guinhawa (#205 Francisco) 3,500.00 TPKM
185 Grafil, Ronilyn S. Longos (L5 B7 H. Heritage) 3,500.00 TPKM
186 Guevarra, Claire Den L. Caniogan  (13D Lucero St.) 3,500.00 TPKM
187 Guevarra, Mark Dennis L. San Vicente 3,500.00 TPKM
188 Guinto, Rey Robert R. San Juan (286 Dimagiba St.) 3,500.00 TPKM
189 Hernandez, Jean Camille Dakila 3,500.00 TPKM
190 Hernandez, Justine May R. Tikay 3,500.00 TPKM
191 Hernandez, Krizel S. Ligas 188 Rosal St. 3,500.00 TPKM
192 Hernandez, Marilyn DC. Bungahan 3,500.00 TPKM
193 Hosingco, Alyanna B. Sto. Cristo 3,500.00 TPKM
194 Imperial, Jairus S. Bagna 3,500.00 TPKM
195 Jimenez, Renalie Joy Sto. Rosario (#534 FT Reyes) 3,500.00 TPKM
196 Joson, Ma. Estella J. Canalate 3,500.00 TPKM
197 Joson, Yanna Erika D. Bagong Bayan 3,500.00 TPKM
198 Juguilon, Kathryn Lizett Sumapang Matanda 3,500.00 TPKM
199 Julao, Patrick Earl B. Bagong Bayan 3,500.00 TPKM
200 Jumaquio, Jesille DL. Bulihan (1661 BLISS) 3,500.00 TPKM
201 Lara, rafael R. Cofradia 3,500.00 TPKM
202 Lazaro, Patrick J.  Santor 3,500.00 TPKM
203 Lazaro, Prince Elmer C. Lugam 3,500.00 TPKM
204 Lee, Ma. Fatima P. Caniogan 3,500.00 TPKM
205 Levoit, Ma. Ruffa Victoria Catmon 3,500.00 TPKM
206 Litimco, Lemuel Arvin C. San Juan 3,500.00 TPKM
207 Lizarondo, Edilberto Jr. A. Mojon (#26 Dahlia St.) 3,500.00 TPKM
208 Llorera, Jomar DC. Santisima Trinidad (#226) 3,500.00 TPKM
209 Lopez, Airah Cassandra Sumapang Matanda 3,500.00 TPKM
210 Lopez, Mark Angelo C. Sumapang Bata 3,500.00 TPKM
211 Lorenz, Sarah Mae R. Sumapang Matanda 3,500.00 TPKM
212 Louis, Anna Margarita Longos 3,500.00 TPKM
213 Lubag, Mar Vincent B. Bagna (001 Sulok St.) 3,500.00 TPKM
214 Lucero, Wilson D. Bungahan 3,500.00 TPKM
215 Lucindo, Gee Ann Jirah T. Caniogan 3,500.00 TPKM
216 Macalino, Jamaica Louise Caingin (#98 Hipolito St.) 3,500.00 TPKM
217 Magaling, Nina Suzette S. San Agustin (68 P. Burgos) 3,500.00 TPKM
218 Magdato, Mary Rose B. Pinagbakahan (#159) 3,500.00 TPKM
219 Mag-isa, Jayson D. San Gabriel 168 Umboy 3,500.00 TPKM
220 Magpayo, Michelle Cofradia (Purok 4) 3,500.00 TPKM
221 Magsakay, Janine C. Barihan 3,500.00 TPKM
222 Magsakay, jayson S. Canalate 3,500.00 TPKM
223 Magsakay, Rene Boy Barihan 257 3,500.00 TPKM
224 Manahan, Liezl C. Longos 582 3,500.00 TPKM
225 Manalad, jhon Airson P. Sumapang Matanda 3,500.00 TPKM
226 Manalad, Marneli j. Bungahan 3,500.00 TPKM
227 Mandap, Sharlene M. Sumapang Matanda (B2 L32 St. Paul Vill. 3,500.00 TPKM
228 Mangaran, Camille J. Caingin, #16 24 De Agosto 3,500.00 TPKM
229 Manggana, Saleh Arnie Sumapang Matanda 3,500.00 TPKM
230 Mansilungan, Joshua O. San Juan (379) 3,500.00 TPKM
231 Marcelino, Ryan Michael P. Matimbo 3,500.00 TPKM
232 Marcelo, Cristine B. Matimbo 3,500.00 TPKM
233 Marquez, Angelo Francess C Sto. Rosario (Sabitan St.) 3,500.00 TPKM
234 Martin, Allen Aldrin P. Caniogan 3,500.00 TPKM
235 Martin, Cindy A. San Pablo 699 Purok 5 3,500.00 TPKM
236 Martin, Rosette R. Ligas 3,500.00 TPKM
237 Mateo, Beverly Kaye P. Pinagbakahan 202 Mabini 3,500.00 TPKM
238 Matito, April Joy Sto. Rosario (#851 FT Reyes) 3,500.00 TPKM
239 Mendiola, Kimberly M. San Vicente (#121 Lucero St.) 3,500.00 TPKM
240 Mendiola, Krissen M. Cofradia (358 Rosal) 3,500.00 TPKM
241 Mendoza, Jenilene P. San Pablo 3,500.00 TPKM
242 Mendoza, John Lester B. Panasahan (#838) 3,500.00 TPKM
243 Mendoza, Mika V. Caniogan    3,500.00 TPKM
244 Mendoza, norielyn O. Santiago 3,500.00 TPKM
245 Mendoza, Paula Aureen C. Sto. Rosario (660 Sabitan St.) 3,500.00 TPKM
246 Meneses, Sheryl Ann E. Bulihan (Apt. 2-B Sitio Malanggam) 3,500.00 TPKM
247 Mercado, Luis  D. Mojon Menzyland 3,500.00 TPKM
248 Mercado, Mark Angelo Bungahan, (152 Sto. Nino) 3,500.00 TPKM
249 Mimay, Eloisa Marie F. Look 2nd (211 Sitio Pulong Dulo) 3,500.00 TPKM
250 Misajon, Rayline B. Pamarawan 3,500.00 TPKM
251 Morado, Patrick Jerome F. Sumapang Bata 3,500.00 TPKM
252 Morales, Reynan Bulihan 3,500.00 TPKM
253 Murayag, Melvin V. Look 1st 3,500.00 TPKM
254 Navarro, Jenny SD. Balite 3,500.00 TPKM
255 Nicdao, Richelle V. Bagna (155 Talabahan) 3,500.00 TPKM
256 Nicolas, Christine Mae Q. Sto. Rosario (#494) 3,500.00 TPKM
257 Nieves, Arlie Phen V. Mojon 3,500.00 TPKM
258 Nigos, Sarah Jane Panasahan 3,500.00 TPKM
259 Ninobla, Ma. Alexandra Mojon (L5B2 Mayabong St) 3,500.00 TPKM
260 Ocampo, Mark Lester S. Pamarawan 3,500.00 TPKM
261 Olasiman, Kate C. Bulihan (Bantayan) 3,500.00 TPKM
262 Omana, Mmadeline S. Bulihan 3,500.00 TPKM
263 Ortega, Melvirose T. Sumapang Matanda (#266) 3,500.00 TPKM
264 Pagtalunan, Christian R. San Pablo 3,500.00 TPKM
265 Pagtalunan, Neil Patrick Balite 3,500.00 TPKM
266 Paguiligan, Lea Raquel M. Anilao 3,500.00 TPKM
267 Paguio, Lizel P. Bagna 3,500.00 TPKM
268 Palacio, Jose Ricardo C. Mabolo   3,500.00 TPKM
269 Panaligan, Liezel S. San Gabriel 3,500.00 TPKM
270 Paraiso, Marjorie J. Sto. Cristo 3,500.00 TPKM
271 Parungao, Jie Iyanne Mae DP Caingin 3,500.00 TPKM
272 Pascual, Jonavelle DG. San Juan 104 FT Reyes 3,500.00 TPKM
273 Pascual, Karla Joi C. Matimbo 3,500.00 TPKM
274 Pascual, Nikkie Maricel Panasahan 349 Sampaguita St. 3,500.00 TPKM
275 Pereira, Mark Aaron G. San Pablo 3,500.00 TPKM
276 Perez, Anne Lorreine L. Look 1st 3,500.00 TPKM
277 Piad, Gibson C. San Agustin 3,500.00 TPKM
278 Pili, Angelique Joy P. Bulihan (#134 Dahlia St. Alido Subd.) 3,500.00 TPKM
279 Pingol, Kristel Joyce Bagong Bayan (P3) 3,500.00 TPKM
280 Pinto, Donna Mae A. San Gabriel 3,500.00 TPKM
281 Pontillas, Mark Angelo Bangkal 3,500.00 TPKM
282 Prejan, Camille Paula San Pablo 3,500.00 TPKM
283 Puertollano, Donna Panasahan 3,500.00 TPKM
284 Pulumbarit, Regine C. Catmon 3,500.00 TPKM
285 Punongbayan, Rubbi Anne E Bungahan (Sto. Nino St.) 3,500.00 TPKM
286 Punzalan, Jessica T. Bagna 3,500.00 TPKM
287 Quinto, Mary Rose N. Bagna (#82 Talabahan) 3,500.00 TPKM
288 Ramos, Joe Ed M. Pamarawan 3,500.00 TPKM
289 Ramos, Kenneth Christopher E. Lugam 3,500.00 TPKM
290 Ramos, Kristine Joy R. Ligas 3,500.00 TPKM
291 Ramos, Mark Joseph C. Caliligawan 3,500.00 TPKM
292 Ramos, Marvin Jake T. Atlag 3,500.00 TPKM
293 Ranido, Analyn C. Santor (B34 L27 NV8) 3,500.00 TPKM
294 Raymundo, Lara Jade Mojon 3,500.00 TPKM
295 Reguyal, Karen Grace R. Caniogan (Inang Wika St.) 3,500.00 TPKM
296 Reyes, Maria Carolina B. Pinagbakahan (#170) 3,500.00 TPKM
297 Rezma, Rozanno R. Panasahan 3,500.00 TPKM
298 Rivera, Rachelle Leah S. Barihan (#484) 3,500.00 TPKM
299 Robielos, Anna Marie Caingin (57 Enriquez) 3,500.00 TPKM
300 Robles, Jelly Ann DC Santor (494) 3,500.00 TPKM
301 Rocela, Andrea Mojon, Menzyland Subd. 3,500.00 TPKM
302 Rodriguez, Samantha C. Bagna 3,500.00 TPKM
303 Roldan, Mark Angel C. Taal (#58) 3,500.00 TPKM
304 Roque, Anna Richelle M. Canalate 3,500.00 TPKM
305 Roque, Christopher Allen C. Liang (#74 Guareno St.) 3,500.00 TPKM
306 Roque, Joramie A. Caniogan 111 Paraluman 3,500.00 TPKM
307 Rosario, Marche S. Matimbo 72 Bacood 3,500.00 TPKM
308 Sabandal, Kimberly DC. Matimbo 3,500.00 TPKM
309 Saclolo, Mary Ann M. Ligas 3,500.00 TPKM
310 Salamat, Janica P. Namayan, 006 3,500.00 TPKM
311 Saligumba, Mary Ann C. Bagong Bayan 3,500.00 TPKM
312 Salvamante, Jacquiline G. Sto. Rosario 3,500.00 TPKM
313 San Antonio, Jhastin Martin Sumapang Matanda 3,500.00 TPKM
314 San Diego, Cedrick M. Balite 3,500.00 TPKM
315 San Diego, Maurice Dwayne Bangkal 3,500.00 TPKM
316 San Pedro, Edison G. Tikay   3,500.00 TPKM
317 San Pedro, Jenny Ann R. Ligas 3,500.00 TPKM
318 San Pedro, Joanne S. Ligas 3,500.00 TPKM
319 San Pedro, Mary Joyce E. Bungahan 3,500.00 TPKM
320 Sanchez, Lora A. Atlag 485 Sevilla St. 3,500.00 TPKM
321 Sandoval, Clydine L. Caingin (#294 Enriquez St.) 3,500.00 TPKM
322 Sandoval, Hanna Grace R. Canalate Jacinto St. 3,500.00 TPKM
323 Santiago, Diobet T. Santiago (133 B Kiskis) 3,500.00 TPKM
324 Santiago, Felcel C. Taal 3,500.00 TPKM
325 Santiago, Zedrick Dan M. Look 2nd 3,500.00 TPKM
326 Santos, Angeline R. Mambog (198 Wakas St.) 3,500.00 TPKM
327 Santos, Ayessa Marie G. Balayong (#310 Pulong Balite St.) 3,500.00 TPKM
328 Santos, Beverly M. Matimbo 3,500.00 TPKM
329 Santos, Evangeline Rose P. Mambog (#93 Ibayo) 3,500.00 TPKM
330 Santos, Gregie Bulihan (#177 Bantayan 2nd) 3,500.00 TPKM
331 Santos, RoNalyn DR. Caingin 3,500.00 TPKM
332 Santos, Winston C. Look 1st 3,500.00 TPKM
333 Sapalo, Ruby Anne DM. Longos (289 Tabing Ilog) 3,500.00 TPKM
334 Seguin, Ma. Vera A. Longos (103 Tambobong) 3,500.00 TPKM
335 Sonza, Catherine G.  San Gabriel 3,500.00 TPKM
336 Sta. Ana. Pricess Angeli C. Matimbo (306 Paraan St.) 3,500.00 TPKM
337 Suarez, Adrian R. Mojon 3,500.00 TPKM
338 Sulit, Sheilyn C. Bungahan 3,500.00 TPKM
339 Sumera Cruz, Mari Anne E. Sumapang Matanda 3,500.00 TPKM
340 Surio, Aldrin A. Bungahan 3,500.00 TPKM
341 Surio, Mariz SD. Sumapang Bata 3,500.00 TPKM
342 Surio, Michelle B. Dakila (#148 Camia St.) 3,500.00 TPKM
343 Sy, Ma. Roxan S. Caniogan (08 Liwayway St) 3,500.00 TPKM
344 Tamayo, Hazerie C. Sto. Cristo (150) 3,500.00 TPKM
345 Tamayo, Jofel B. Dakila (07 Ilang-ilang St.) 3,500.00 TPKM
346 Tecson, Christopher B. Sto. Cristo 3,500.00 TPKM
347 Tengco, Regielyn M. Taal (#093) 3,500.00 TPKM
348 Tenorio, Jonathan A. Bulihan (08) 3,500.00 TPKM
349 Teodoro, Jeffrey C. Santisima Trinidad (#256 Mabini St.) 3,500.00 TPKM
350 Tiongson, Claudette Alexa M Canalate 3,500.00 TPKM
351 Tiongson, Krisha Santiago (#117 Looban St.) 3,500.00 TPKM
352 Tolentino, jaizelle M. Calero 3,500.00 TPKM
353 Ubina, Joemarie S. Bagna (017 Sulok) 3,500.00 TPKM
354 Valencia, Mirasol S. Pinagbakahan (#172) 3,500.00 TPKM
355 Valentino, Daisy B. Santisima Trinidad (#344) 3,500.00 TPKM
356 Velasco, Ramel R. Santisima Trinidad 3,500.00 TPKM
357 Ventura, Arvin I. Look 2nd 3,500.00 TPKM
358 Ventura, Camille Marie A. San Juan (937 F. Estrella) 3,500.00 TPKM
359 Veran, Gelsandra B. Matimbo (#244 Paraan St.) 3,500.00 TPKM
360 Vicente, Rosal R. Look 1st 3,500.00 TPKM
361 Vicentino, Leo Bungahan (40 Davao St.) 3,500.00 TPKM
362 Victoria, Cherrybelle V. Bangkal 3,500.00 TPKM
363 Victoria, Raymart C. San Vicente 3,500.00 TPKM
364 Villafuerte, Mhedilito C. San Pablo 3,500.00 TPKM
365 Villavicencio, Icee B. Atlag 3,500.00 TPKM
366 Viojan, Ramon Christopher A Sto. Cristo (162 Dimagiba) 3,500.00 TPKM
367 Zafra, Veronica B. Santor 3,500.00 TPKM
368 Gatchalian, Verlyn A. Pinagbakahan (#252) 3,500.00 TPKM
      1,288,000  
         
Prepared and Submitted by: Aproved by:  
         
         
ARIEL B. SANTIAGO ATTY. RIZALDY L. MENDOZA  
DMO IV City Administrator  

MCDN TPKM Scholarship Program (P3,000.00)

MCDN TPKM Scholarship Program (P3,000.00)
RENEWALS (1ST SEM. OF SY. 2012-2013)
         
N0. Name of Scholar Complete Address Amount Received PROGRAM
1 Aguello, Precious Camille Look 2nd (Sitio Dulong Patubig) 3000.00 TPKM
2 Almeyda, Mary Grace R. Sumapang Matanda (323 Pulo St.) 3000.00 TPKM
3 Alvarez, Chela Mae V. Tikay 3000.00 TPKM
4 Anog, Desiree A. Sumapang Matanda (#0832 Centro) 3000.00 TPKM
5 Antonio, Gretel Ann C. Caliligawan 3000.00 TPKM
6 Apostol, Jasmine Dyan Mabolo (#301 Lucero St.) 3000.00 TPKM
7 Arca, Raven G. Mojon 3000.00 TPKM
8 Arcega, Lester John D. Bulihan 3000.00 TPKM
9 Baculi, Egloria R. Tikay (948 Riverside) 3000.00 TPKM
10 Balagtas, Edjon Kennan C Santisima Trinidad (P5) 3000.00 TPKM
11 Balagtas, Giovanie C. Anilao (Batasan St.) 3000.00 TPKM
12 Benedictos, Elaiza Dane Barihan (570 Pulo St.) 3000.00 TPKM
13 Bernal, Melissa Jane P. Caingin (#617 Paseo 24 de Agosto St.) 3000.00 TPKM
14 Bernardino, Jemy Rose B. Look 1st 3000.00 TPKM
15 Bonganay, Elona Jane P. Tikay (187 Purok 4) 3000.00 TPKM
16 Bulaong, Melissa Bagong Bayan 3000.00 TPKM
17 Bulatao, Aldwin C. San Vicente 3000.00 TPKM
18 Calixtro, Raymart V. Santisima Trinidad 3000.00 TPKM
19 Carlos, Israel A. San Pablo (651 Calle Hagonoy St.) 3000.00 TPKM
20 Carodan, Kevin S. Ligas (#355 Rosal St.) 3000.00 TPKM
21 Carpio, Rose Ann Santiago (#180 Wakas) 3000.00 TPKM
22 Castro, Lester B. Sto. Rosario 3000.00 TPKM
23 Celis, Czarin Christelle Alyannah Santisima Trinidad (#117) 3000.00 TPKM
24 Cruz, Amiel Tristan S. Mojon 3000.00 TPKM
25 Cruz, Joanna Paula DC. Bulihan (1793 McArthur Hiway) 3000.00 TPKM
26 Cruz, Rose Arlyn G. Sumapang Matanda (1043) 3000.00 TPKM
27 Cular, Rey Bulihan (BLISS) 3000.00 TPKM
28 Daria, Elaine Joy Mojon (B36 L12 Mahusay St. Maunlad) 3000.00 TPKM
29 De Guzman, Cheliza Mae A. Santiago 3000.00 TPKM
30 De Guzman, Daniel Q. Bulihan, Malanggam 3000.00 TPKM
31 De Guzman, Ma. Bernadette R. Dakila 3000.00 TPKM
32 Dejumo, Lucky Jimson E. Bagna 3000.00 TPKM
33 Dela Cruz, Glaiza Rose M. Look 1st (124) 3000.00 TPKM
34 Dela Cruz, Marvin F. San Agustin 3000.00 TPKM
35 Dela Cruz, Mary Ann C. Dakila (512 Kampupot St.) 3000.00 TPKM
36 Dela Cruz, Melody DC. Bagna 3000.00 TPKM
37 Dela Cruz, Richmond D. Bagna (087 Talabahan) 3000.00 TPKM
38 Dionisio, Marie N. Caniogan (47 Paraluman St.) 3000.00 TPKM
39 Estrella, Kimberly S. Mabolo (Lucero) 3000.00 TPKM
40 Fajardo, Dominick R. Mojon 3000.00 TPKM
41 Faustino, Mary Kris M. Pinagbakahan (#59) 3000.00 TPKM
42 Felonia, Jellie Mae L. Bulihan  Tabing Ilog 3000.00 TPKM
43 Ferreras, Angelica R. Bagong Bayan 3000.00 TPKM
44 Figueroa, Christopher B. Look 1st 3000.00 TPKM
45 Francisco, Sianelle A. Bulihan (Pulo) 3000.00 TPKM
46 Francisco, Ysrael R. Lugam (#59A) 3000.00 TPKM
47 Fuellas, Emmanuel G. Longos 3000.00 TPKM
48 Fuellas, Joshua Caniogan (#38 Inang Wika St.) 3000.00 TPKM
49 Fuellas, Mark Joseph Caniogan (Inang Wika St.) 3000.00 TPKM
50 Ganelo, John Dave S. Longos (Hangga) 3000.00 TPKM
51 Garcia, Claudine M. Caingin (#59 Hipolito St.) 3000.00 TPKM
52 Garcia, Faulo C. Sumapang Matanda 3000.00 TPKM
53 Garcia, Jean BSU Scholar 3000.00 TPKM
54 Genioso, Karl Drexler R. Mojon (Ph2B, Diplomat St. Menzyland) 3000.00 TPKM
55 Gonzales, Pearl Claudette M. Dakila (#66 Camia St.) 3000.00 TPKM
56 Haldos, Rhenz Frederick Mojon 3000.00 TPKM
57 HernandEz, Divine Fernando San Vicente (3510 Lucero St.) 3000.00 TPKM
58 Illescas, Wendy Mae Y. San Vicente (#16 Lucero St.) 3000.00 TPKM
59 Ladia, Jonea Mae D. Mojon (Ph1 Maranya St., Maunlad Homes 3000.00 TPKM
60 Lara, Alfredo Bien M. Tikay (#60 P6) 3000.00 TPKM
61 Lebrias, Reymond M. Mabolo (163 Lucero St.) 3000.00 TPKM
62 Lising, Ievan C. Mojon (5975 Matipuno St. Maunlad Homes 3000.00 TPKM
63 Lopez, Mary Ann R. Ligas (669) 3000.00 TPKM
64 Lumba, Nica Marie O. Pinagbakahan 3000.00 TPKM
65 Magsakay, Jonathan F. Look 1st 3000.00 TPKM
66 Manalad, Janna Vielka M. Sumapang Matanda 3000.00 TPKM
67 Mapilisan, Mary Joy R. Anilao (156 Pob) 3000.00 TPKM
68 Marfori, Genevieve Sumapang Matanda (B14 L5 Regata) 3000.00 TPKM
69 Marinduque, Rickmark F. Tikay, #166 Zone 4 3000.00 TPKM
70 MEDINA, Jeorjanna M. Longos 3000.00 TPKM
71 Misa, Nicko A. Santiago (#82 Wakas St.) 3000.00 TPKM
72 Muncal, Gemerose R. Longos 3000.00 TPKM
73 Nombrepia, Ericka Louise Panasahan 3000.00 TPKM
74 Ocson, Colbert R. Look 1st 3000.00 TPKM
75 Pagdanganan, Allan M. Santiago (104B Looban St.) 3000.00 TPKM
76 Pagtalunan, Ivan Ace C. Bungahan 3000.00 TPKM
77 Pascual, Tricia M. Matimbo (101) 3000.00 TPKM
78 Patio, Vaugh Vincent P. Mojon (Menzyland Subd.) 3000.00 TPKM
79 Pechardo, Camille Dakila 3000.00 TPKM
80 Pelonio Abraham P. Pamarawan(197) 3000.00 TPKM
81 Ramirez, Danica Pricess M. Barihan (298 Pulo) 3000.00 TPKM
82 Ramos, Narciso M. Liang (#24 Guareno St.) 3000.00 TPKM
83 Rapada, Monique S. Pinagbakahan 3000.00 TPKM
84 Reyes, Fredmoore E. San Vicente 3000.00 TPKM
85 Robielos, Rosalie C. Caingin (57 Enriquez St.) 3000.00 TPKM
86 Robles, lorenz A. Cofradia (57 Dalia St.) 3000.00 TPKM
87 Roxas, Jenet Christine J. Panasahan 1216 3000.00 TPKM
88 San Diego,  Romabelle B. Balite (144) 3000.00 TPKM
89 Sanchez, Abegail DC. Panasahan (749 Fishermans Village) 3000.00 TPKM
90 Sandoval, Paul Theodoric D. Caingin (Hipolito St.) 3000.00 TPKM
91 Santiago, Allen Raven L. Bulihan (15 Bantayan) 3000.00 TPKM
92 Santiago, Jr. O. Bungahan 3000.00 TPKM
93 Santiago, Paulo Pamarawan    3000.00 TPKM
94 Santiago, Roselle Caingin (167 Enriquez St.) 3000.00 TPKM
95 Santiago, Shiela Ann Bagong Bayan 3000.00 TPKM
96 Santiago, Wenalyn C. Santiago (#275 Kiskisan St.) 3000.00 TPKM
97 Santos, Ronald C. Caingin (#07 Soliman St.) 3000.00 TPKM
98 Secillano, Ma. Theresa G. Bulihan (512 Dulo 1st) 3000.00 TPKM
99 Sevilla, Nina Marie C. Caliligawan 3000.00 TPKM
100 Sucayre, Beverly M. Mojon 3000.00 TPKM
101 Sumergido, Jun Carlo T. Mojon (B6 L17 Sparrow St., Ph 24, Menzyland) 3000.00 TPKM
102 Talavera, Razelle E. Sumapang Matanda (1050) 3000.00 TPKM
103 Tobias, Romeo Reinier T. Cofradia 3000.00 TPKM
104 Valenzuela, Aljon B. Look 2nd 3000.00 TPKM
105 Velando, Danger B. Mojon (L7 B22 Malago St., Maunlad Subd.) 3000.00 TPKM
106 Villafuerte, Renzo M. Sto. Rosario (#272 A Buendia St.) 3000.00 TPKM
107 Yniguez, John Ian Rommel A Bagna (012 Camino St.) 3000.00 TPKM
108 Zabala, William C. Look 1st MRH 3000.00 TPKM
109 Zaspa, Shermeine Q. Caingin (#97 Hipolito St.) 3000.00 TPKM
      327000.00  
         
Prepared and Submitted by: Aproved by:  
         
         
ARIEL B. SANTIAGO ATTY. RIZALDY L. MENDOZA  
DMO IV City Administrator  

More Articles...

 1. MCDN VCSP

Page 4 of 5