• 1
Sunday, February 17, 2019

City Budget Office

MISSION

To safeguard the disbursement of appropriation.

To assist the local chief executive in the preparation and execution of the budgets - General and Special Education Fund.

To assist the Sangguniang Panlungsod members in reviewing the barangay budgets.

VISION

To render efficient and effective services to our client and support the plans and programs of the city government.

Bukas ang aming tanggapan para sa inyo

Upang maglingkod ng tapat at mahusay

Dapat mamamayan muna hindi mamaya na

Gawin ang lahat ng makakaya

Eto kami nakangiti at handang maglingkod sa inyo

Tamang pamamaraan kayo po ang numero uno

CITY BUDGET OFFICE

Delfin G. Natividad Jr.- Department Head

Personal Staff

    • Leilani O. Maclang
    • Frederico J. Abad
    • Rio A. Velasco
    • Clarissa M. Carlos
    • Benjanmin R. Pascual

Jose IV B. Baustista - Budget Review, Monitoring & Control Division Office

Contact Details :
+(044) 794-4854