• 1
Sunday, February 17, 2019

City Legal Office

MISSION

Upang ipagbigay alam sa ating mga kababayan na may isang tanggapan na handang tumulong sa kanilang mga problema pang-pamilya man o pangpamayanan lalo na kung ang isang nangangailangan ay mahirap na hindi kayang tugunan ang pagbabayad sa serbisyo ng mga pribadong tanggapan para lamang makamit ang hustisya para sa kanila.

VISION

Tulungan ang ating mga kababayang mahihirap sa ating Lungsod sa mga pangangailangan sa mga dokumentong legal.

CITY LEGAL OFFICE

Atty. Carlo Jolette S. Fajardo - Department Head

Personal Staff

    • Pablito B. Dela Cruz

Atty. Raymond Reyes - Research and Litigation Division

Contact Details :

+(044) 791-0899