• 1
Thursday, June 27, 2019

Vision and Mission

 Republika ng Pilipinas
Probinsya ng Bulakan
Lungsod ng Malolos

text describing the image

 

BISYON

            “Isang katangi-tanging lungsod na may mamamayang may mataas na kasanayan, kaalaman, disiplina at pagmamahal sa Diyos na hinaharap ang hamon ng pagbabago bilang bahagi ng pag-unlad at tinatamasa ang magandang uri ng pamumuhay.”

 

MISYON

            

  1.  Mapalakas ang mga mamamayan sa larangang pangkabuhayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalamang teknikal na tumutugon sa pandaigdigang pamantayan at pangangailangan ng mga industriya.
  2.  Magkaroon ng mga programang angkop sa pangangailangan ng mga mamamayang higit na nangangailangan ng pagkalinga.
  3.  Matiyak ang mataas na uri ng imprastraktura, mapanatili ang kaunlarang pang-agrikultura at pangisdaan, turismo, sining at kultura at matatag na hanapbuhay.
  4.  Mapataas ang kita ng pamahalaang lokal sa pamamagitan ng maayos na pamamahala ng mga tao at yaman, mahusay na plano ng lungsod at mga programa at polisiya na titiyak sa mabisang paglilingkod.