• 1
Wednesday, April 24, 2019

Natividad Suportado ang mga Magsasaka sa Lungsod ng Malolos

Ang pagpapalaganap ng teknolohiya ay karaniwang isinasagawa nang hiwa-hiwalay, gaya na lamang ng sama-samang pamamaraan ng pamamahala ng peste o sustansya. Subalit kahit pa ang bawat isa ay nakatutulong sa pagtataas ng ani, ipinahihiwatig ng mga pag-aaral na dapat bigyang diin ang relasyon ng mga teknolohiya sa pagpapalay mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang sistemang PALAYCHECK.

Ang palaycheck ay isang gabay para sa buo, magkakaugnay, at obhetibong pamamaraan ng pagsasaka. Ito ay higit pa sa pinagsama-samang teknolohiya. Kasama dito ang teknolihiya at ang paraan ng pagkatuto upang masiguro na ito’y naiintindihan at patuloy na isasagawa sa mga susunod pang panahon. Sa Palaycheck, mahalaga na italaga ang ani na nais makuha, alamin ang kahinaan o mga pagkakamali sa kasalukuyang pamamaraan ng pagsasaka at isagawa ang mga pinakamagandang pamamaraan para sa tukoy na lugar.

Kaya naman, kasama nakiisa sa nasabing proyekto ang mga magsasaka mula sa barangay ng Balite sa pangunguna ni Kap. Marcial Custodio gayundin ang sa pagtuturo ng Departamento ng Agrikultura sa pamumuno ni Gng. Ethel SP. Mendoza. Mula sa ganyan pag-aaral marami natutunan ang mga magsasaka kaya naman puspusan sila sa pagtatanim lalo na ngayon buwan ng Abril at Mayo. Kaugnay din nito, namahagi din ng libreng Organic Fertilizer ang National Office ng Agrikultura para sa lalong ikagaganda ng palay lalo na dito sa lungsod ng Malolos.