• 1
Wednesday, April 24, 2019

Panglungsod na Tanggapan sa Pagsasaka ng Malolos : Programa at Pagkain

 Republika ng Pilipinas
Lalawigan ng Bulacan
Lungsod ng Malolos Malolos

 

-oOo-

 

PANLUNGSOD NA TANGGAPAN SA PAGSASAKA

 


 

 PANLUNGSOD NA TANGGAPAN SA PAGSASAKA NG MALOLOS: PROGRAMA AT GAWAIN

 

   Ang Panlungsod na Tanggapan sa Pagsasaka ng Malolos ay binubuo nang dalawang dibisyon – ang CROPS at FISHERY na nalikha alinsunod sa isinagawang “reorganizational program” ng pamahalaang lokal.  Ito ay naglalayong mapagbuti ang serbisyong pansakahan at pampangisdaan. 

     Noong taong 2011, ang Tanggapan sa Pagsasaka ay may naisatuparang gawain at programa para sa pansakahan (crops/rice), paggugulayan (high value commercial corps production – HVCC), pampangisdaan (fisheries), at tulong pangkabuhayan (livelihood program).  May 1,404 na mga magsasaka mula sa 26 na barangay ang nabiyayaan ng programang pamamahagi ng sertipikadong binhi (certified seeds) ng palay at ito ay may bilang na 1,720 kaban na itinanim sa panahon ng tag-araw (dry season) at 1,817 kaban para sa pang tag-ulan (wet season).  Naglunsad din ng malawakang pagsugpo sa mga pesteng daga sa panahon ng tag-araw (summer massive rat control operation) para sa 11 barangay ng Malolos na nilahukan ng 82 magsasaka.

   Para sa programang Paggugulayan, nakapaglunsad ng walong (8) gulayan sa barangay, gaya ng mga sumusunod: Barihan, Mambog, Ligas, Dakila, Pinagbakahan, Balite, Stma. Trinidad at San Vicente.  Nakapamahagi sa may 25 barangay ng mga pananim na punong kahoy na namumunga at ito may bilang na 4,550.   Nakapamigay rin ng ibat’t ibang uri ng mga buto ng halamang gulay (hybrid vegetable seeds), gaya ng: okra, ampalaya, sitaw, talong, petsay, mustasa at patola.  Dagdag pa rito, ipinamahagi rin ang ilang gamit sa pagtatanim (planting inputs), kagaya ng:  185 bag ng organikong pataba para sa 37 magsasaka, 200 piraso ng seedling tray at 84 na bote ng foliar fertilizer sa 10 barangay. Nagsawaga rin ng pagsasanay sa barangay gaya ng Farmer’s Field School (FFS) on off-season vegetable production.  Katuwang din sa pagpapalawig ng mga programa ang mga kababaihan ng Rural Improvement Club (RIC).

   Sa Pampangisdaan, nakapamahagi ng may 113 pirasong lambat sa mga mangingisda at nakapagsagawa ng pagsasanay hinggil sa Green Water Technology (para sa tilapia at sugpo) na nilahukan ng may 35 namamalaisdaan.  Pagmimintina ng mangrove nursery sa brgy. Calero, na nakapagtanim ng halos 10,000 pananim na bakawan.  Nilahukan ng may 31 mangingisda ang dalawang (2) araw ng pagsasanay hinggil sa Fishery Law Enforcement para sa mga Bantay-Dagat bilang pagpapaigting sa pagpapatupad ng Kautusang Panlungsod Blg. 04-2000 at Batas Pambansa 8550.  Nakapagtala ng anim (6) na operasyon para sa anti-illigal fishing alinsunod na rin sa itinatadhana ng mga nabanggit na kautusan.

   Sa pangkabuhayan, nakapamahagi ng walong (8) yunit ng hand tractor sa 26 na mga magsasaka na ginrupo sang-ayon sa kanilang lokasyon at 30 yunit ng high-speed sewing machine para sa mga kababaihan.  Nakapamigay din ng halos 8,000 piraso ng binhing tilapia para sa namamalaisdaan.