• 1
Sunday, June 16, 2019

MOTORIZED FISHING BOATS, IPINAMAHAGI.


 width= LUNGSOD NG MALOLOS.
 Nagkaroon ng pamamahagi ng mga motorized fishing boat para sa mga 50 piling mangingisda noong ika-10 ng Hulyo, 2018 sa Brgy. Matimbo, Lungsod ng Malolos, Bulacan. Ito ay livelihood project ng mga mangingisda at isa ring programa ng BFAR at ng Pamahalaang Lungsod ng Malolos upang matulungan at maibigay ang pangangailanagan ng mga mangingisda. Mayroong 50 sets ng mga bangka na ipinamahagi at hinati ito sa dalawang set – sa umaga at sa hapon.

Dinaluhan ito ni Gng. Ethel Mendoza, Dept. Head of Agriculture at ni G. Mark Bartolome, kinatawan din ng Agriculture, upang bigyan ng pagkilala ang mga mangingisdang tatanggap ng mga motorized fishing boat. Nagsumite ang mga piling mangingisda ng mga papeles na kailangan upang sila ay mapatunayang rehistrado at upang tumupad sa kasunduan na hindi nila ito ipagbibili sa iba.

Abot-abot ang pasasalamat ng mga piling mangingisda sa mga natanggap na bangka na ipinagkaloob sa kanila. Gaya na lamang ni G. Rosendo Jimenez, Pangulo ng Bantay-Dagat sa Brgy. Pamarawan, na nagpapasalamat sa biyaya na dumating sa kanila dahil kailangan talaga nila ito para sa kanilang paghahanap-buhay sa araw-araw sa dagat. Labis din ang pasasalamat ng isang bantay-dagat dahil isa itong malaking tulong sa kanilang mga mangingisda.

Inaasahan ng mga mangingisda na tuluy-tuloy pa ang ibibigay na suporta sa kanila ng Pamahalaang Lungsod ng Malolos para sa kanilang buwis buhay na kabuhayan sa dagat. Sa tulong ng mga kinatawan ng BFAR, mas mabilis na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang hanap-buhay.